Politie

Politie

De Nationale Politie heeft bij een (dreigende) internationale kinderontvoering verschillende mogelijkheden.

Hieronder vindt u informatie over wat de politie voor u kan doen in verschillende situaties.

Melding van een dreigende situatie

Wanneer sprake is van een dreigende kinderontvoering van uw kind, kunt u nog geen aangifte doen bij de politie. U ervaart angst, maar er is geen strafbaar feit gepleegd. U kunt de politie verzoeken om een aantekening te maken in het dagrapport, dit wordt een ‘mutatie’ genoemd. De politie is dan op de hoogte van de situatie en dit kan u helpen als uw kind echt ontvoerd wordt. Ook zonder mutatie, blijft het een strafbaar feit als uw kind ontvoerd wordt naar het buitenland. Het Centrum IKO adviseert u om met de politie een afspraak te maken om de situatie rustig te kunnen bespreken. Verder is het van belang om documenten over uw kind en de gezagspositie goed te bewaren.

Aangifte doen bij de politie

Als een ouder het kind over de grens meeneemt en deze ouder heeft geen gezag of heeft gezamenlijk gezag maar geen toestemming van de andere ouder of vervangende toestemming van de rechter gegeven is, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering. Dit wordt in Nederland onttrekking aan het ouderlijk gezag genoemd en is een strafbaar feit (art. 279 Wetboek van Strafrecht). Wanneer de internationale  kinderontvoering heeft plaatsgevonden is, kunt u aangifte doen van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Wanneer ouders gezamenlijk gezag hebben, bestaat soms de opvatting dat in die situatie geen sprake kan zijn van internationale kinderontvoering. Dit is echter niet juist. De Hoge Raad heeft bepaald dat: ‘een ouder die formeel nog wel het gezag heeft over zijn minderjarige kind, dat kind aan het ouderlijk gezag van de andere ouder kan onttrekken’.(HR 15 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR8250). Deze lijn in de jurisprudentie is tot op heden gevolgd. Het Hof Arnhem (Hof Arnhem 19 juli 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BN2989) heeft deze lijn aangehouden in deze uitspraak.


Let op! Bij de Nationale politie wordt door de baliemedewerkers gewerkt met een baliekaart in geval van internationale kinderontvoering. Hier treft u de baliekaart aan.

 

Het is verstandig bepaalde documenten mee te nemen naar de politie. Het gaat met name om documenten om te bewijzen dat het uw kind is en dat u gezag heeft.

* Geboorteakte van uw kind

* Huwelijksakte (indien van toepassing)

* Uitspraak van een rechter (indien van toepassing, afschrift van het vonnis)

* Uittreksel gezagsregister (indien van toepassing)
Regeling over het gezag via een huwelijksakte, huwelijksboekje of akte geregistreerd partnerschap. Door rechter bekrachtigd gezag staat in het gezagsregister en kunt u opvragen bij de desbetreffende rechtbank d.m.v. uittreksel gezagsregister)

* Goedgelijkende foto van het kind

 

Wat kan er gebeuren na een aangifte?

Als u aangifte bij de Nationale Politie heeft gedaan, beoordeelt de politie uw aangifte. De politie overlegt met het Openbaar Ministerie over de mogelijkheden. Ook kan de politie een onderzoek starten. Als u eenmaal aangifte heeft gedaan, kunt u deze niet intrekken. U kunt wel een verzoek doen tot stopzetting van de vervolging, maar het is aan de Officier van Justitie of zij dit verzoek inwilligen. Het Openbaar Ministerie is de enige in Nederland met beslissingsbevoegdheid over de (internationale) signalering van de ontvoerende ouder.  

Mocht u twijfelen of u aangifte wilt doen of heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais