• Vraag over vakantie

  Vraag over vakantie

  Ik heb een vraag over het reizen met een minderjarige.
 • Toestemmingsformulier vakantie

  Toestemmingsformulier vakantie

  U bent van plan met uw kind op vakantie te gaan zonder de andere ouder.
 • Dreiging

  Dreiging

  Uw kind dreigt meegenomen te worden naar het buitenland.
 • Kind is meegenomen

  Kind is meegenomen

  Uw kind is meegenomen naar het buitenland.
 • Internationale omgang

  Internationale omgang

  U wilt omgang met uw kind in het buitenland.
 • Toestemming verhuizing

  Toestemming verhuizing

  U bent van plan met uw kind naar het buitenland te verhuizen.

 • Vermissing kinderen

  Vermissing kinderen

  Uw kind is vermist
  U heeft een vermist kind gezien.
  Je bent weggelopen.
 • Vakantiebeurs 16 - 19 januari 2020

  Vakantiebeurs 16 - 19 januari 2020

  Iedereen wil zonder zorgen op vakantie gaan. Daarom staat het Centrum IKO van 16 tot en met 19 januari 2020 op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in...

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)


Vanwege het coronavirus werken ook de medewerkers van het Centrum IKO zoveel mogelijk thuis. Dit kan van invloed zijn op onze telefonische bereikbaarheid. Daarom verzoeken wij u om, voor zover mogelijk, contact met ons op te nemen per e-mail en daarbij uw telefoonnummer te vermelden. Onze medewerkers nemen dan telefonisch of per e-mail contact met u op.Wat kan het Centrum IKO voor u betekenen?

Het juridisch expertise Centrum IKO staat een ieder die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering bij met advies, begeleiding, voorlichting en mediation. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen.

Wie zijn wij?
Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Wij wijzen u graag op de verschillende opties van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het expertise Centrum IKO onder andere duizenden ouders, familieleden en professionals voorzien van professioneel advies.

Wat is internationale kinderontvoering?
Van een internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder met de intentie daar te gaan wonen.
Ongeoorloofd betekent in strijd met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Voor een korte animatiefilm met uitleg over internationale kinderontvoering klikt u hier.

Het laatste nieuws

 • Vakantiebeurs 16 - 19 januari 2020
  Iedereen wil zonder zorgen op vakantie gaan. Daarom staat het Centrum IKO van 16 tot en met 19 januari 2020 op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Als onderdeel van het Wijs Op Reis Plein in hal 11 geven wij informatie over het reizen met kinderen naar het buitenland.
 • Symposium Internationale Kinderontvoering
  Ter gelegenheid van de verschijning van het boek Ibili/Olland (red.) Internationale kinderontvoering vindt op 30 januari 2020 een Symposium plaats in Den Haag. Deskundigen uit de rechtspraak, praktijk en wetenschap laten hun licht schijnen over actuele onderwerpen van internationale kinderontvoering.
 • Blog - Brexit en mogelijke gevolgen voor IKO-zaken
  Op 11 april 2019 besloot de Europese Raad de terugtrekkingsdatum van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te verlengen naar 31 oktober 2019. Ondanks dat de onderhandelingen met de Europese Unie nog gaande zijn, vindt Centrum IKO het van belang om de ontwikkelingen op de voet te volgen en voortdurend informatie in te winnen wat betreft de mogelijke gevolgen voor kinderontvoeringszaken.
 • Nieuw toestemmingsformulier voor vakantie met minderjarige
  Per 1 augustus 2019 is een nieuw Nederlands toestemmingsformulier beschikbaar. In dit toestemmingsformulier zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oude formulier. Het Centrum IKO is samen met haar ketenpartners continu bezig om het toestemmingsformulier zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het oude formulier kan uiteraard nog wel gebruikt worden, mocht u dit al hebben ingevuld voor een aanstaande vakantie.
 • 11 tips om kinderen veilig te houden tijdens een vakantie in het buitenland
  Er wordt niet veel over gesproken, maar het gebeurt regelmatig: je kind kwijtraken op vakantie, bijvoorbeeld op een druk strand. Gelukkig escaleren deze situaties niet vaak, vooral wanneer ouders met hun kinderen oefenen wat zij moeten doen als zij elkaar kwijtraken. Missing Children Europe geeft ouders tips hoe zij hun kinderen veilig kunnen houden op vakantie.
 • Dummy
  Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Vorig jaar heeft het Centrum bericht dat het aantal zomerontvoeringen in 2018 licht was verminderd. Deze trend heeft doorgezet. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018.
 • Overzicht rolverdeling bij een (dreigende) internationale kinderontvoering
  Als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering vanuit of naar Nederland, kunnen ouders in aanraking komen met verschillende Nederlandse instanties. Dit zijn onder meer de Centrale autoriteit, de advocatuur, de rechtbank en het Centrum Internationale Kinderontvoering. Maar bij welke instantie kunnen ouders op welk moment het beste terecht?
 • Blog - De bewijslast van (minderjarige) vluchtelingen
  Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 maart 2019 (ECLI:EU:C:2019:192) over het moeten aantonen van een gezinsband ter uitsluiting van kinderontvoering of mensenhandel.
 • Themamiddag Strafrecht 20 juni 2019
  Op 20 juni 2019 heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering samen met D.I.A.L. Lawyers de themamiddag Strafrecht en IKO georganiseerd. Dit was tevens de eerste advocatenbijeenkomst in 2019.
 • Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?
  Voor een vakantie met het kind of het aanvragen van een reisdocument van het kind is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Wanneer ouders uit elkaar zijn en de ene ouder bijvoorbeeld met de kinderen op vakantie wil, kan het voorkomen dat de andere ouder het hier niet mee eens is.
 • Blog - Centrum IKO geeft trainingen aan Koninklijke Marechaussee
  In aanloop naar de mei- en zomervakantie heeft het Centrum IKO trainingen verzorgd aan de Brigade Noord-Holland van de Koninklijke Marechaussee. De maand april stond in het teken van maar liefst vier opeenvolgende trainingen voor de Brigade Noord-Holland van de Marechaussee. De trainingen werden toegespitst op internationale kinderontvoering in relatie tot het maritieme werk van de Marechaussee.
 • Persbericht - Reizen met kinderen: ga voorbereid op vakantie!
  Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. Om kinderontvoeringen te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee of deze toestemming er is. Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de Marechaussee nader onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag en kan u veel tijd kosten. Door deze vertraging loopt u het risico uw vlucht te missen.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais