• Vraag over vakantie

  Vraag over vakantie

  Ik heb een vraag over het reizen met een minderjarige.
 • Toestemmingsformulier vakantie

  Toestemmingsformulier vakantie

  U bent van plan met uw kind op vakantie te gaan zonder de andere ouder.
 • Dreiging

  Dreiging

  Uw kind dreigt meegenomen te worden naar het buitenland.
 • Kind is meegenomen

  Kind is meegenomen

  Uw kind is meegenomen naar het buitenland.
 • Internationale omgang

  Internationale omgang

  U wilt omgang met uw kind in het buitenland.
 • Toestemming verhuizing / Terugkeer

  Toestemming verhuizing / Terugkeer

  U bent van plan met uw kind naar het buitenland te verhuizen.

 • Mediation Bureau

  Mediation Bureau

  U bent met uw kind vanuit het buitenland teruggekeerd in Nederland of bent van plan naar Nederland terug te keren met uw kind.
 • Vermissing kinderen

  Vermissing kinderen

  Uw kind is vermist
  U heeft een vermist kind gezien.
  Je bent weggelopen.
 • Overzicht rolverdeling bij een (dreigende) internationale kinderontvoering

  Overzicht rolverdeling bij een (dreigende) internationale kinderontvoering

  Als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering vanuit of naar Nederland, kunnen ouders in aanraking komen met verschillende...

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Wat kan het Centrum IKO voor u betekenen?
Het juridisch expertise Centrum IKO staat een ieder die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering bij met advies, begeleiding, voorlichting en mediation. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen.

Wie zijn wij?
Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Wij wijzen u graag op de verschillende opties van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het expertise Centrum IKO onder andere duizenden ouders, familieleden en professionals voorzien van professioneel advies.

Wat is internationale kinderontvoering?
Van een internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder met de intentie daar te gaan wonen.
Ongeoorloofd betekent in strijd met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Voor een korte animatiefilm met uitleg over internationale kinderontvoering klikt u hier.

Het laatste nieuws

 • Overzicht rolverdeling bij een (dreigende) internationale kinderontvoering
  Als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering vanuit of naar Nederland, kunnen ouders in aanraking komen met verschillende Nederlandse instanties. Dit zijn onder meer de Centrale autoriteit, de advocatuur, de rechtbank en het Centrum Internationale Kinderontvoering. Maar bij welke instantie kunnen ouders op welk moment het beste terecht?
 • Blog - De bewijslast van (minderjarige) vluchtelingen
  Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 maart 2019 (ECLI:EU:C:2019:192) over het moeten aantonen van een gezinsband ter uitsluiting van kinderontvoering of mensenhandel.
 • Themamiddag Strafrecht 20 juni 2019
  Op 20 juni 2019 heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering samen met D.I.A.L. Lawyers de themamiddag Strafrecht en IKO georganiseerd. Dit was tevens de eerste advocatenbijeenkomst in 2019.
 • Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?
  Voor een vakantie met het kind of het aanvragen van een reisdocument van het kind is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Wanneer ouders uit elkaar zijn en de ene ouder bijvoorbeeld met de kinderen op vakantie wilt, kan het voorkomen dat de andere ouder het hier niet mee eens is.
 • Blog - Centrum IKO geeft trainingen aan Koninklijke Marechaussee
  In aanloop naar de mei- en zomervakantie heeft het Centrum IKO trainingen verzorgd aan de Brigade Noord-Holland van de Koninklijke Marechaussee. De maand april stond in het teken van maar liefst vier opeenvolgende trainingen voor de Brigade Noord-Holland van de Marechaussee. De trainingen werden toegespitst op internationale kinderontvoering in relatie tot het maritieme werk van de Marechaussee.
 • Persbericht - Reizen met kinderen: ga voorbereid op vakantie!
  Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. Om kinderontvoeringen te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee of deze toestemming er is. Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de Marechaussee nader onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag en kan u veel tijd kosten. Door deze vertraging loopt u het risico uw vlucht te missen.
 • Vierde IKO lezing op 23 mei 2019
  Op donderdag 23 mei 2019 organiseren het Centrum Internationale Kinderontvoering en de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de vierde IKO lezing.
 • Eindconferentie VOICE in Gent
  Op 30 en 31 mei vindt de conferentie 'Hear me out! The voice of the child in international abduction cases' plaats in Gent. Dit is de eindconferentie van het Europese VOICE project. Klik op 'meer' voor het programma en aanmelding.
 • Training voor juridische professionals in Genua
  Op 14 en 15 maart 2019 wordt in Genua een training gegeven over het kind in internationale kinderontvoeringszaken. Deze training wordt georganiseerd in het kader van het Europese VOICE project. De training wordt georganiseerd door de Universiteit van Genua en is bedoeld voor juridische professionals. Klik op 'meer' voor het programma.
 • Crossborder mediation: een succesvolle oplossing bij internationale kinderontvoeringen
  Brussel, 16 oktober 2018 – Gisteren startte de week van Mediation. Deze week beoogt extra aandacht te besteden aan het belang van familiebemiddeling in internationale kinderontvoeringssituaties. Ondanks het succes, blijft mediation onvoldoende gebruikt in Europa.
 • Video eWELL conferentie impact kinderontvoering op een kind
  In de bijgaande eWELL video (van 2,5 minuut) gemaakt op de conferentie in Antwerpen, vertelt een kind, advocaat, rechter en mediator wat een impact internationale kinderontvoering heeft op een kind.
 • eWELL onderzoeksresultaten gepresenteerd
  Op donderdag 23 en vrijdag 24 november was de presentatie van het Europees onderzoek ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (eWELL)!

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais