U bent gezaghebbende ouder:Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben allebei gezag (gezamenlijk ouderlijk gezag) over kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Na een scheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap behouden ouders in principe het gezamenlijk ouderlijk gezag. Ook ongehuwde ouders kunnen na een aantekening in het gezagsregister of een uitspraak van de rechter gezamenlijk ouderlijk gezag hebben.

Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan heeft u toestemming nodig van de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag. Dit kan uw partner of ex-partner zijn. In het paspoort of identiteitsbewijs van het kind staat namelijk niet wie het ouderlijk gezag over dit kind heeft. Om toestemming voor de reis te krijgen vult en ondertekent u beiden het toestemmingsformulier Reizen met een minderjarige naar het buitenland” in. Als u met meerdere kinderen reist, vult u per kind een toestemmingsformulier in. Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder verplicht. Dit toestemmingsformulier kan u daarbij helpen.

Advies om mee te nemen:
  • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
  • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind.
Ongehuwde moeders hebben in beginsel automatisch alleen het gezag (eenhoofdig gezag) over hun kind. Ook kan een ouder, zowel vaders als moeders, door een uitspraak van de rechter het eenhoofdig gezag over hun kind verkrijgen.

Wanneer een ouder alleen het gezag heeft (eenhoofdig gezag), heeft hij of zij geen toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Dat geen toestemming nodig is, zal bij controle van de Koninklijke Marechaussee aangetoond moeten worden.

A: Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:
  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind;
  • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is;
  • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

B: Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van een gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.
Reist u alleen met uw minderjarige kind en is de andere ouder overleden? Dan kan het handig zijn om een Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens en een kopie van de overlijdensakte bij u te hebben.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais