Stappenplan Reizen met een minderjarige naar het buitenland

Voor een reis naar het buitenland met een minderjarige is de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) nodig.

Welke documenten moet u meenemen?

Als u onderstaand stappenplan volgt, kunt u bekijken welke documenten geadviseerd worden om mee te nemen voor de controle aan de Nederlandse grens.

Het kan zijn dat de buitenlandse autoriteiten aanvullende eisen stellen voor het reizen met een minderjarige.
Voor de vraag welke documenten er nodig zijn om het land van bestemming in en uit te reizen, adviseren wij u om contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van dat land.

Bent u juridisch ouder?

Ja

Nee

Een ouder is juridisch ouder wanneer deze op de geboorteakte vermeld staat. Een vader die een kind niet heeft erkend, is geen juridisch ouder, maar slechts biologisch ouder.

Reist u met uw kind(eren)?

Ja

Nee

Reist uw kind alleen?

Ja

Nee

U kunt hierbij denken aan een familielid, kennis of bijvoorbeeld een schoolreis.

Is er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP)?

Ja

Nee

Indien er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP) staat dit ingeschreven in het gezagsregister.

Heeft u ouderlijk gezag over het kind?

Ja

Nee

Geeft de gezaghebbende ouder toestemming voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Advies

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).
Indien het eenhoofdig gezag is toegekend na een gerechtelijke uitspraak raden wij aan deze uitspraak mee te nemen.

Advies

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Heeft de andere juridisch ouder ook het gezag over het kind?

Ja

Nee

Heeft u het gezag van rechtswege?

Ja

Nee

Advies

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Advies

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van de gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.

Geeft deze ouder toestemming voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Advies

Indien de gezaghebbende ouder(s) of één van de gezaghebbende ouder(s) dan wel de voog(en) geen toestemming geeft/geven voor het reizen met de minderjarige naar het buitenland, dan kan er bij de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie worden gevraagd in een kort geding procedure.
De contactgegevens van advocaten die u hier wellicht bij kunnen helpen vindt u hier.

Is er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP)?

Ja

Nee

Indien er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP) staat dit ingeschreven in het gezagsregister.

Heeft u ouderlijk gezag over het kind?

Ja

Nee

Een moeder verkrijgt automatisch gezag bij de geboorte van het kind. De andere ouder kan het gezag op verschillende manieren verkrijgen. Ten eerste verkrijgt de andere ouder het gezag wanneer hij/zij getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Ook indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap na de geboorte heeft plaatsgevonden, zal de juridisch ouder het gezag verkrijgen. Daarnaast kunnen ouders gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit wordt dan ingeschreven in het gezagsregister. Het gezag kan ook bij één van de ouders worden neergelegd op grond van een rechterlijke uitspraak.

Heeft de andere juridisch ouder ook gezag over het kind?

Ja

Nee

Ik heb het eenhoofdig gezag van rechtswege

Ja

Nee

Gezag kan van rechtswege ontstaan of door een handeling worden gevestigd. Gezag ontstaat voor een moeder van rechtswege bij de geboorte. Gezag kan voor de andere ouder van rechtswege ontstaan indien hij/zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder ten tijde of na de geboorte van het kind. Gezag dat op een andere manier wordt gevestigd (bijvoorbeeld door rechterlijke uitspraak), ontstaat niet van rechtswege.

Geeft deze ouder toestemming voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Geeft de gezaghebbende ouder toestemming?

Ja

Nee

Heeft u het eenhoofdig gezag van rechtswege?

Ja

Nee

Advies

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Advies

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van een gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.

Geeft deze ouder toestemming voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Advies

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind.

Heeft u ouderlijk gezag over het kind?

Ja

Nee

Een moeder verkrijgt automatisch gezag bij de geboorte van het kind. De andere ouder kan het gezag op verschillende manieren verkrijgen. Ten eerste verkrijgt de andere ouder het gezag wanneer hij/zij getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Ook indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap na de geboorte heeft plaatsgevonden, zal de juridisch ouder het gezag verkrijgen. Daarnaast kunnen ouders gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit wordt dan ingeschreven in het gezagsregister. Het gezag kan ook bij één van de ouders worden neergelegd op grond van een rechterlijke uitspraak.

Geeft de gezaghebbende ouder toestemming voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Advies

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).
Indien het eenhoofdig gezag is toegekend na een gerechtelijke uitspraak raden wij aan deze uitspraak mee te nemen.

Advies

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Heeft de andere juridisch ouder ook het gezag over het kind?

Ja

Nee

Heeft u het gezag van rechtswege?

Ja

Nee

Gezag kan van rechtswege ontstaan of door een handeling worden gevestigd. Gezag ontstaat voor een moeder van rechtswege bij de geboorte. Gezag kan voor de andere ouder van rechtswege ontstaan indien hij/zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder ten tijde of na de geboorte van het kind. Gezag dat op een andere manier wordt gevestigd (bijvoorbeeld door rechterlijke uitspraak), ontstaat niet van rechtswege.

Advies

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Advies

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van de gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.

Geeft deze ouder toestemming voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Advies

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind.
 • Indien er sprake van OTS raden wij aan u gezinsvoogd te informeren over de reis.
 • Indien er sprake van MUHP is er toestemming van de gecertificeerde instelling nodig.

Advies

Indien de gezaghebbende ouder(s) of één van de gezaghebbende ouder(s) dan wel de voog(en) geen toestemming geeft/geven voor het reizen met de minderjarige naar het buitenland, dan kan er bij de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie worden gevraagd in een kort geding procedure.
De contactgegevens van advocaten die u hier wellicht bij kunnen helpen vindt u hier.

Heeft u voogdij over de minderjarige?

Ja

Nee

Indien een ander dan de ouder gezag draagt over een minderjarige, noemt men dat voogdij. Voogdij kan bij rechterlijke uitspraak of notariële akte bij een (natuurlijke) persoon of een instelling worden neergelegd.
Daarnaast kan een stiefouder samen met de ouder die eenhoofdig gezag heeft, het gezag verkrijgen met toestemming van de ouder met eenhoofdig gezag dan wel door het gezamenlijk gezag aan te vragen bij de rechter. Het zogeheten stiefoudergezag wordt dan ingeschreven in het gezagsregister.

Is er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP)?

Ja

Nee

Indien er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP) staat dit ingeschreven in het gezagsregister.

Is er een juridisch ouder met gezag of iemand anders die met de voogdij over de minderjarige is belast?

Ja

Nee

Een moeder verkrijgt automatisch gezag bij de geboorte van het kind. De andere ouder kan het gezag op verschillende manieren verkrijgen. Ten eerste verkrijgt de andere ouder het gezag wanneer hij/zij getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Ook indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap na de geboorte heeft plaatsgevonden, zal de juridisch ouder het gezag verkrijgen. Daarnaast kunnen ouders gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit wordt dan ingeschreven in het gezagsregister. Het gezag kan ook bij één van de ouders worden neergelegd op grond van een rechterlijke uitspraak.

Geeft de juridsich ouder met gezag, of de andere voogd toestemming voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Advies

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind.
 • Gerechtelijke uitspraak of uittreksel gezagsregister

Is er een juridisch ouder met gezag of iemand anders die met de voogdij over de minderjarige is belast?

Ja

Nee

Een moeder verkrijgt automatisch gezag bij de geboorte van het kind. De andere ouder kan het gezag op verschillende manieren verkrijgen. Ten eerste verkrijgt de andere ouder het gezag wanneer hij/zij getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Ook indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap na de geboorte heeft plaatsgevonden, zal de juridisch ouder het gezag verkrijgen. Daarnaast kunnen ouders gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit wordt dan ingeschreven in het gezagsregister. Het gezag kan ook bij één van de ouders worden neergelegd op grond van een rechterlijke uitspraak.

Advies

Wij adviseren u de gerechtelijke uitspraak omtrent voogdij of het uittreksel gezagsregister van de minderjarige mee te nemen.

 • Indien er sprake van OTS raden wij aan u gezinsvoogd te informeren over de reis.
 • Indien er sprake van MUHP is er toestemming van de gecertificeerde instelling nodig.

Is er toestemming van de juridisch ouder(s) met gezag of voogd(en) voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Een moeder verkrijgt automatisch gezag bij de geboorte van het kind. De andere ouder kan het gezag op verschillende manieren verkrijgen. Ten eerste verkrijgt de andere ouder het gezag wanneer hij/zij getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Ook indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap na de geboorte heeft plaatsgevonden, zal de juridisch ouder het gezag verkrijgen. Daarnaast kunnen ouders gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit wordt dan ingeschreven in het gezagsregister. Het gezag kan ook bij één van de ouders worden neergelegd op grond van een rechterlijke uitspraak.

Advies

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind.
 • Uittreksel gezagsregister van de minderjarige.
 • Indien er sprake van OTS raden wij aan u gezinsvoogd te informeren over de reis.
 • Indien er sprake van MUHP is er toestemming van de gecertificeerde instelling nodig.

Bent u de volwassen begeleider die met het kind reist?

Ja

Nee

U kunt hierbij denken aan een familielid, stiefouder, kennis of bijvoorbeeld de begeleider van een schoolreis.

Advies

Indien je als kind alleen reist, heb je toestemming van je ouder(s) met gezag of je voogd(en) nodig. Voor meer informatie klik hier.

Is er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP)?

Ja

Nee

Indien er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP) staat dit ingeschreven in het gezagsregister.

Is er toestemming van de juridisch ouder(s) met gezag of voogd(en) voor de reis van de minderjarige naar het buitenland?

Ja

Nee

Indien er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of MUHP) staat dit ingeschreven in het gezagsregister.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais