Scheme

Please use this scheme to answer your question regarding traveling with a minor abroad.
The following scheme can be used to see which documents are advised to bring with you for the control at the Dutch border. If you are traveling from a different airport please contact that airport to ask if additional documents are required for traveling with the minor abroad. For the question which documents are required to travel into the country of destination, we advise you to contact the Embassy or Consulate of that country.

Are you the legal parent of the minor who is traveling abroad?

Yes

No

A parent is the legal parent when he/she has recognized his/her child. The legal parents will be present on the birthcertificate of the minor. A father who has not recognized his child will be the biological parent but not the legal parent.

Are you traveling with the minor(s)?

Yes

No

Is the minor traveling alone?

Yes

No

You can think of a family member, acquaintance or for example a school trip.

Is there a child protection measure?

Yes

No

If the minor is put under-supervision of child protection services we advise you, next to bringing the consent form for traveling with a minor abroad, to inform your social-worker

If the minor is put into the care of child protection services you will need the permission of the child protection services to travel with the minor abroad. We also advise you to bring a copy of the custody register. This can be requested at the court.

Do you have the legal custody over the minor who is traveling abroad?

Yes

No

Does the parent with legal custody give permission to travel with the minor abroad?

Yes

No

Advice

 • Authorization form for traveling with a minor abroad (form NL / ENG);
 • Copy of (valid) passport/ID card from the authorizing parent

If the mother has the sole legal custody by default she can prove this with the underneath 3 documents:

 • (international) birth certificate or (international) extract from the Personal Records Database (BRP) relating to the minor
 • extract of marital status of the mother
 • extract of custody register (can be requested at the court) or court ruling regarding custody.
If the sole legal custody is appointed to one parent after a court ruling we advice you to bring this courtruling with you.

Heeft de andere juridisch ouder ook het gezag over het kind?

Yes

No

Heeft u het gezag van rechtswege?

Yes

No

Advice

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Advice

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van de gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.

Geeft deze ouder toestemming voor de reis van de minderYesrige naar het buitenland?

Yes

No

Advice

Indien de gezaghebbende ouder(s) of één van de gezaghebbende ouder(s) dan wel de voog(en) geen toestemming geeft/geven voor het reizen met de minderYesrige naar het buitenland, dan kan er bij de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie worden gevraagd in een kort geding procedure.
De contactgegevens van advocaten die u hier wellicht bij kunnen helpen vindt u hier.

Is there a child protection measure?

Yes

No

If the minor is put under-supervision of child protection services we advise you, next to bringing the consent form for traveling with a minor abroad, to inform your social-worker

If the minor is put into the care of child protection services you will need the permission of the child protection services to travel with the minor abroad. We also advise you to bring a copy of the custody register. This can be requested at the court.

Do you have legal custody over the minor(s)

Yes

No

A mother will obtain the legal custody over the minor by default (on grounds of the law). The other parent can obtain the legal custody when he/she is married to the mother or has a registerd partnership with the mother. When the parents get married or enter into a registerd partnership after birth, both parents will have the legal custody.

It is also possible that the parents will request joint custody at the court. This will be registerd in the custody register. It is also possible that the legal custody is allocated to one parent on the grounds of a court ruling.
If the mother is not married nor has a registerd partnership with the parent and there is also not a request for joint custody, the mother will have the sole custody by default.

Is there another parent who exercises the legal custody over the minor?

Yes

No

Do you have the sole custody by default?

Yes

No

A mother will obtain the legal custody over the minor by default (on grounds of the law). The other parent can obtain the legal custody when he/she is married to the mother or has a registerd partnership with the mother. When the parents get married or enter into a registerd partnership after birth, both parents will have the legal custody.

It is also possible that the parents will request joint custody at the court. This will be registerd in the custody register. It is also possible that the legal custody is allocated to one parent on the grounds of a court ruling.
If the mother is not married nor has a registerd partnership with the parent and there is also not a request for joint custody, the mother will have the sole custody by default.

Does this parent give permission for traveling abroad with the minor(s)?

Yes

No

Does the parent with legal custody give permission to travel with the minor abroad?

Yes

No

Heeft u het eenhoofdig gezag van rechtswege?

Yes

No

Advice

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Advice

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van een gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.

Geeft deze ouder toestemming voor de reis van de minderYesrige naar het buitenland?

Yes

No

Advice

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind.

Do you have legal custody over the minor(s)?

Yes

No

A mother will obtain the legal custody over the minor by default (on grounds of the law). The other parent can obtain the legal custody when he/she is married to the mother or has a registerd partnership with the mother. When the parents get married or enter into a registerd partnership after birth, both parents will have the legal custody.

It is also possible that the parents will request joint custody at the court. This will be registerd in the custody register. It is also possible that the legal custody is allocated to one parent on the grounds of a court ruling.
If the mother is not married nor has a registerd partnership with the parent and there is also not a request for joint custody, the mother will have the sole custody by default.

Does the parent with legal custody give permission to travel with the minor abroad?

Yes

No

Advice

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is en
 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).
Indien het eenhoofdig gezag is toegekend na een gerechtelijke uitspraak raden wij aan deze uitspraak mee te nemen.

Is there another parent who exercises the legal custody over the minor(s)?

Yes

No

Do you have the sole custody by default?

Yes

No

Gezag kan van rechtswege ontstaan of door een handeling worden gevestigd. Gezag ontstaat voor een moeder van rechtswege bij de geboorte. Gezag kan voor de andere ouder van rechtswege ontstaan indien hij/zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder ten tijde of na de geboorte van het kind. Gezag dat op een andere manier wordt gevestigd (bijvoorbeeld door rechterlijke uitspraak), ontstaat niet van rechtswege.

Advice

If the mother has the legal custody by default she can prove this with the following 3 documents:

 • (international) birthcertificate / international legal extract from the Personal Records Database (BRP) relating to the minor and
 • extract of maritial status of the mother and
 • extract of custody register (can be requested at the court)

Advice

Court ruling relating to custody matters / extract custody register (can be requested at the court)

Does this parent give permission for travelling abroad with the minor(s)?

Yes

No

Advice

 • Authorization form for traveling with a minor abroad (form NL / ENG);
 • Copy of (valid) passport/ID card from the authorising parent(s)
 • Birth certificate or international extract from the Personal Records Database (BRP) relating to the minor

Advice

When there is no permission from the (other) legal custodian to travel with a minor abroad, you have the option to request permission for traveling abroad at the court. You will need a lawyer for this procedure. You can find the contactdetails of lawyers who might be able to help you with this here.

Are you the legal guardian of the minor(s)?

Yes

No

When another person than the parent has custody over the child, he/she is the legal guardian. A legal guardian can be appointed by a judge in a courtruling or through a notarial deed be appointed to a person or an institution. Next to that, a step-parent can obtain custody over a child with the permission of the parent with the sole legal custody or by filing a request for joint custody at the court. The legal guardian or the step-parent with custody will be registerd in the custody register.

Is there a child protection measure?

Yes

No

If the minor is put under-supervision of child protection services we advise you, next to bringing the consent form for traveling with a minor abroad, to inform your social-worker

If the minor is put into the care of child protection services you will need the permission of the child protection services to travel with the minor abroad. We also advise you to bring a copy of the custody register. This can be requested at the court.

Is there a legal parent or another legal guardian who has custody over the minor(s)?

Yes

No

A mother will obtain the legal custody over the minor by default (on grounds of the law). The other parent can obtain the legal custody when he/she is married to the mother or has a registerd partnership with the mother. When the parents get married or enter into a registerd partnership after birth, both parents will have the legal custody.

It is also possible that the parents will request joint custody at the court. This will be registerd in the custody register. It is also possible that the legal custody is allocated to one parent on the grounds of a court ruling.
If the mother is not married nor has a registerd partnership with the parent and there is also not a request for joint custody, the mother will have the sole custody by default.

Does the legal parent or the other legal guardian give permission for traveling abroad with the minor(s)?

Yes

No

Advice

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie (geldig) paspoort of (geldig) identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind.
 • Gerechtelijke uitspraak of uittreksel gezagsregister

Is there a legal parent or another legal guardian who has custody over the minor(s)?

Yes

No

A mother will obtain the legal custody over the minor by default (on grounds of the law). The other parent can obtain the legal custody when he/she is married to the mother or has a registerd partnership with the mother. When the parents get married or enter into a registerd partnership after birth, both parents will have the legal custody.

It is also possible that the parents will request joint custody at the court. This will be registerd in the custody register. It is also possible that the legal custody is allocated to one parent on the grounds of a court ruling.
If the mother is not married nor has a registerd partnership with the parent and there is also not a request for joint custody, the mother will have the sole custody by default.

Advice

Court judgment(s) relating to custody or a recently issued extract from the legal responisibility register (can be requested at the court).

Does the legal parent or the other legal guardian give permission for traveling abroad with the minor(s)?

Yes

No

A mother will obtain the legal custody over the minor by default (on grounds of the law). The other parent can obtain the legal custody when he/she is married to the mother or has a registerd partnership with the mother. When the parents get married or enter into a registerd partnership after birth, both parents will have the legal custody.

It is also possible that the parents will request joint custody at the court. This will be registerd in the custody register. It is also possible that the legal custody is allocated to one parent on the grounds of a court ruling.
If the mother is not married nor has a registerd partnership with the parent and there is also not a request for joint custody, the mother will have the sole custody by default.

Advice

 • Consent form for traveling with a minor abroad (form NL / ENG);
 • Copy of passport/ID card of the legal parent or other legal guardian and
 • Copy of (international) birth certificate / international extract from the Personal Records Database (BRP) relating
 • Extract from the legal responsibility register (can be requested from a court) or court judgment(s) relating to custody and access.

Are you the adult who is accompanying the minor(s) to travel abroad?

Yes

No

You can think of a family member, acquaintance or for example a school trip.

Advice

If you are the minor who is traveling abroad alone, you will need the permission from your legal parent(s) / legal guardian(s) to travel abroad. For more information, please click here.

Is there a child protection measure?

Yes

No

If the minor is put under-supervision of child protection services we advise you, next to bringing the consent form for traveling with a minor abroad, to inform your social-worker

If the minor is put into the care of child protection services you will need the permission of the child protection services to travel with the minor abroad. We also advise you to bring a copy of the custody register. This can be requested at the court.

Do/does the legal parent(s) or legal guardian(s) give permission for traveling abroad with the minor(s)?

Yes

No

If the minor is put under-supervision of child protection services we advise you, next to bringing the consent form for traveling with a minor abroad, to inform your social-worker

If the minor is put into the care of child protection services you will need the permission of the child protection services to travel with the minor abroad. We also advise you to bring a copy of the custody register. This can be requested at the court.

Our initiatives

Website

Mediation bureau

Through crossborder mediation, parents can come to a solution in the best interest of the child, guided by specialised psychosocial and lawyer mediators.
Website

LEPCA

The legal expertise Center IKO developed LEPCA, Lawyers in Europe focusing on legal Child Abduction, a European network of international child abduction lawyers.
Website

116000 Hotline for missing children

The 116000 Hotline is a European emergency phone number which is 24/7 available in 27 European countries to report missing children. The 116000 Hotline provides support for family, friends and runaways. Due to a strong European network the 116000 Hotline offers additional possibilities in cross border cases.
eWELL

EWELL

Within the EU each year approximately 1800 children are being retained in or taken to another country by one of their parents. The Center IKO participates in an European research on the effects on children.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on legal Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
Francais Espagnol Francais