Vertrouwelijk

Niets van wat er tijdens de crossborder mediation wordt gezegd, mag in de rechtbank als bewijs worden aangevoerd. Elke mondelinge of schriftelijke informatie die voor, tijdens of na een bemiddeling wordt verkregen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

English Espagnol Francais