Het proces

In het algemeen worden drie mediation sessies van drie uur gedurende twee (weekend) dagen ingepland. Er wordt een tijdschema opgesteld op basis van de beschikbaarheid van de ouders, de mediators en de noodzaak om aan te sluiten op gerechtelijke procedures.

 

Gedurende het mediationproces worden de door ouders gemaakte afspraken vastgelegd in een (concept) vaststellingsovereenkomst. Ouders hebben de gelegenheid om te allen tijde hun advocaten en/ of vertrouwenspersonen te raadplegen. Tijdens de laatste sessie van de mediation worden de laatste afspraken en wijzigingen in de concept overeenkomst aangebracht. Ten slotte kan de vaststellingsovereenkomst worden ondertekend door beide ouders in bijzijn van de mediators. De vaststellingsovereenkomst kan door een gerechtelijke beslissing of een notaris bekrachtigd worden (afhankelijk van de rechtsgang in de betrokken landen).

English Espagnol Francais