Jeugd

Deze pagina is voor jou. Een kind van ouders die allebei graag willen dat je bij hen woont in verschillende landen. Zij komen er niet uit en daar zit je tussenin.

 

Bijvoorbeeld zoals Mandy. De vader van Mandy komt uit Spanje, haar moeder is Nederlands. Ze wonen in Utrecht. Als Mandy 8 jaar is, gaan haar ouders uit elkaar. Dat is een verdrietige tijd. Zeker als haar vader terug wil naar Spanje. Hij wil graag zijn dochter meenemen naar Spanje. Mandy’s moeder wil dat niet, ze wil haar dochter graag iedere dag blijven zien. Haar ouders maken daar ruzie over.
En Mandy? Mandy wil niet kiezen tussen haar ouders, ze houdt van beiden evenveel.

 

In de hele wereld is gesproken over de moeilijke situatie van kinderen wanneer zij door hun vader of moeder naar een ander land worden meegenomen voor langere tijd en de ouders dat niet samen hebben afgesproken. Soms worden kinderen meegenomen zonder toestemming van de andere ouder. Het kan ook zijn dat je ouder niet wist dat die toestemming nodig was. Als er geen toestemming is voor de verhuizing naar het andere land, dan klinkt dat misschien vreemd, maar dat heet een internationale kinderontvoering.

 

Het is belangrijk dat kinderen beschermd worden tegen kinderontvoering. Een kinderontvoering betekent dat je bent meegenomen naar een ander land zonder dat je andere ouder hiervoor toestemming heeft gegeven. Dat kan moeilijk voor jou zijn, omdat je ouders allebei in een ander land wonen en jij niet weet waar je nu moet wonen. Je gaat naar school en maakt nieuwe vriendjes, maar misschien moet je over een paar maanden wel weer terug verhuizen. Waarom zou je dan je best doen op school? Dat zijn zorgen die jij niet moet hebben en daarom heeft bijna de helft van alle landen op de wereld regels gemaakt om kinderen tegen internationale kinderontvoering te beschermen. De regels staan in het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Hoe dit verdrag voor jou werkt, wordt hieronder uitgelegd.

Ook staat hieronder informatie voor als je wilt praten over internationale kinderontvoering of als je hulp zoekt over iets dat met kinderontvoering te maken heeft.

 

Kinderontvoering en het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag is gemaakt om je tegen internationale kinderontvoering te beschermen en om het op te lossen als het gebeurd. Er kan sprake zijn van internationale kinderontvoering als jij, zonder toestemming, door je vader of je moeder meegenomen wordt naar een ander land om daar te wonen. Dit andere land is niet het land waar je woonde, waar je naar school ging en waar je vriendjes zijn en je bent jonger dan 16 jaar. Als je 16 wordt is het Verdrag niet meer voor jou van toepassing. Voor het verdrag is bescherming van kinderen tegen internationale kinderontvoering het belangrijkste en daarom gaat het verdrag uit van het ‘belang van het kind”. Die woorden heb je misschien weleens van gehoord. Het verdrag vindt het belangrijk dat een kind na een ontvoering snel wordt teruggebracht naar het land waar hij of zij woonde. In het verdrag staan regels om hiervoor te zorgen. 

 
Jouw verhaal vertellen
Je vader of je moeder kan je meenemen naar een ander land terwijl dit niet mag. Als je ouders er niet uitkomen waar jij moet wonen dan beslist de rechter in dat land. De rechter vindt het belangrijk om te horen wat jouw verhaal is. Je kan aan de rechter vertellen wat jij vindt en wat jij wilt. De rechter kan je vragen stellen en met jou praten, als de rechter je oud genoeg vindt daarvoor. Je hoeft niet te kiezen tussen je vader of moeder, maar vertellen wat jij van ieder land vindt. Je vader, moeder en eventuele broertjes of zusjes mogen ook hun verhaal aan de rechter vertellen. De rechter beslist uiteindelijk of je terug moet naar het land waar je vandaan kwam of niet. Als een van je ouders het niet eens is met de uitspraak, kan het zijn dat er nog een rechter naar gaat kijken.

 

Praten met iemand

Als je graag wil praten over wat je hebt meegemaakt, waar je bang voor bent of als je andere vragen hebt dan kan dat. Er zijn speciale kinderorganisaties waar je over jouw problemen kan praten en daar zijn mensen die luisteren naar wat je vertelt, die met je mee kunnen denken, je advies kunnen geven vanuit de bijzondere ervaring die zij hebben met kinderontvoering en je verhaal niet aan anderen doorvertellen als jij dat niet wilt. Of juist wel kunnen helpen om jouw mening gehoord te krijgen door je ouders. Dat kunnen we dan bespreken. Er zijn mogelijkheden waar je aan kunt denken om een kinderontvoering te voorkomen. Het is fijn als je in een ongewenste situatie weet, hoe je het beste kunt handelen.

 

Om te praten kan je bellen met:

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO): 088-8009000, deze mensen hebben veel ervaring met internationale kinderontvoeringen en het voorkomen daarvan.

116000 Hulplijn voor vermiste kinderen: 116000. Deze hulpverleners hebben veel ervaring met kindervermissingen. 116000 is een noodnummer dat in 27 Europese landen gebeld kan worden als een kind vermist is.


De Kindertelefoon: 0800-0432
of kijk op de website: www.kindertelefoon.nl


De Kinder- en Jongerenrechtswinkel
: kijk voor het telefoonnummer in jouw regio www.kinderrechtswinkel.nl

 

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais