Internationale Kinderontvoering

May 27, 2013

Waarin verschilt de Centrale autoriteit van het Centrum IKO?


Categorie: Centrale Autoriteit
Ingezonden door: Remco

Centrum Internationale Kinderontvoering:

 

Organisatie

Het Centrum IKO heeft tot taak een ieder bij te staan met advies, begeleiding, voorlichting en mediation, die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Voor persoonlijk advies kunt u kosteloos contact opnemen, wel zijn de telefoonkosten voor uw rekening. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis, daar waar het om Internationale kinderontvoering gaat. Zij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en denken met u mee met aandacht voor het belang van uw kind. Het Centrum IKO is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.30 tot 16.30 uur. In noodgevallen is het Centrum IKO 24 uur per dag bereikbaar.

 

Expertise

Het Centrum IKO is gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringszaken, waarbij één van de ouders het kind over de grens heeft meegenomen of heeft achtergehouden.

De medewerkers beantwoorden vragen op het gebied van internationale kinderontvoering en internationaal familierecht in ieder geval:

•        Internationale kinderontvoering

•        Dreigende internationale kinderontvoering

•        Toestemming voor vertrek

•        Internationale omgangsregeling

•        Crossborder mediation

De medewerkers kunnen ouders ook behulpzaam zijn bij het invullen van het aanvraagformulier waarmee een verzoek tot teruggeleiding van een ontvoerd kind kan worden ingediend bij de Centrale autoriteit of waarmee een verzoek voor internationale omgang met uw kind kan worden ingediend.

Daarnaast kan het Centrum IKO u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten in binnen- en buitenland en andere relevante professionals.

Het Mediation Bureau is onderdeel van het Centrum IKO en coördineert de crossborder mediations bij internationale kinderontvoering, internationale omgang en toestemming voor vertrek. Crossborder mediation biedt ouders de mogelijkheid om overeenstemming te bereiken over de verblijfplaats van het kind en/of afspraken te maken over een internationale zorg- en omgangsregeling. Er wordt gewerkt met een uniek ‘pressure cooker’ model, waarbij ouders onder begeleiding van twee ervaren crossborder mediators, binnen maximaal drie sessies van drie uur aan een oplossing werken. Hierdoor hebben ouders en kind snel duidelijkheid. Zie de brochure van het Mediation Bureau in het Nederlands en Engels.

 

De Centrale autoriteit:

 

Organisatie

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (verder: Centrale autoriteit) is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Centrale autoriteit voert namens de Minister van Justitie en Veiligheid de taken uit die voortvloeien uit het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De taken en bevoegdheden van de Centrale autoriteit zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering. Daarnaast geeft de Centrale autoriteit uitvoering aan de verplichtingen onder de Europese Verordening Brussel II bis. en het Haags Kinderbeschermingsverdrag. De werkzaamheden van de Centrale autoriteit bestaan uit:

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde of achtergehouden kinderen;

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van verzoeken om internationale omgang;

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van zorgmeldingen en verzoeken om informatie in het kader van internationale kinderbescherming;
•        het voeren van regie op de keten van internationale kinderontvoering.

De Centrale autoriteit van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 10:00 tot 12:30 uur. Het telefoonnummer is +31 (0)70 370 62 52.

 

Expertise

De Centrale autoriteit heeft een stelselverantwoordelijkheid, waarbij faciliteren, verwijzen en informeren sleutelwoorden zijn. De Centrale autoriteit heeft kennis van de wet- en regelgeving, de relevante verdragen en de Verordening Brussel IIbis. Bij ontvoering van het kind naar het buitenland stuurt zij het verzoek naar de Centrale autoriteit van het land waar het kind zich bevindt. Zij houdt vervolgens de achtergebleven ouder in Nederland op de hoogte van alle ontwikkelingen van zijn of haar zaak. Bij inkomende verzoeken (waarbij het kind naar Nederland is meegenomen) informeert de Centrale autoriteit de meenemende ouder die zich in Nederland bevindt over het verzoek van de andere achtergebleven ouder, waarbij de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer van het kind als uitgangspunt wordt genomen. Voor het bereiken van vrijwillige terugkeer, is crossborder mediation een goed bruikbaar instrument.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais