Toestemming Voor Verhuizing

Als u van plan bent met uw kind vanuit het buitenland terug te keren naar Nederland is het belangrijk om te weten dat dit wellicht niet altijd zomaar kan. Dit geldt ook als u al bent teruggekeerd in Nederland of als u vanuit Nederland naar het buitenland wilt verhuizen met uw kinderen. De verhuizing van uw kind kan namelijk een internationale kinderontvoering zijn. Dit is afhankelijk van het recht in het land waar u met uw kind woont en van uw rechtspositie en van de rechtspositie van de andere ouder. Neem contact op met het Centrum IKO voor contactgegevens van gespecialiseerde nationale en internationale advocaten, die ervaring hebben met internationale kinderontvoering. Mocht er sprake zijn van een internationale kinderontvoering, dan kunt u te maken krijgen met het Haags Kinderontvoeringsverdrag.


Zeggenschap verblijfplaats

Het is goed om vooraf aan uw verhuizing te weten of u mag vertrekken en te weten of u alleen mag bepalen wat de verblijfplaats is van uw kind of dat u samen met de andere ouder de verblijfplaats van uw kind dient te bepalen, naar het recht van het land waar u verblijft met uw kind. Gezagsrecht geeft zeggenschap over de verblijfplaats. Als dit zo is dan is permanent verblijf in het buitenland of Nederland voor u en uw kind in principe geen probleem. Om zeker te zijn van uw situatie kunt u contact opnemen met een advocaat van het land van waaruit u vertrekt. Het Centrum IKO heeft contact met buitenlandse familierecht advocaten die ervaring hebben met internationale kinderontvoeringszaken. Neem daarvoor contact met ons op. Als u niet alleen mag bepalen wat de woonplaats van uw kind is, dan kan het Verdrag op u van toepassing zijn.


Expliciete schriftelijke toestemming permanent verblijf

Permanent verblijf met uw kind in een ander land is mogelijk als u hiervoor toestemming heeft van de andere gezaghebbende ouder of vervangende toestemming van de rechter in het land van vertrek. Mocht de toestemming van de rechter geformuleerd zijn onder bepaalde voorwaarden dan kan aan uw verblijf enige beperking zitten. De schriftelijke toestemming moet voldoen aan de juridische voorwaarden daarvoor in het land van vertrek. Een email bijvoorbeeld is niet altijd voldoende, soms is een notariële akte nodig.
Deze toestemming voor permanent verblijf is niet gelijk aan toestemming voor bepaalde tijd, zoals een vakantie met uw kind. Mocht u toestemming hebben voor een bepaalde tijd dan maakt u zich tijdens deze periode niet schuldig aan kinderontvoering. Zodra u na verloop van deze periode niet terugkeert maar blijft, is volgens het Verdrag sprake van internationale kinderontvoering.
De achtergebleven ouder kan een verzoek tot teruggeleiding van uw kind indienen bij de Centrale autoriteit.

Centrale autoriteit

De Centrale autoriteit behandelt het verzoek tot teruggeleiding. De Nederlandse Centrale autoriteit maakt hierbij geen onderscheid tussen een meename uit een Niet-Verdragsland of een Verdragsland. Op grond van de Uitvoeringswet, behandelt de Centrale autoriteitde verzoeken hetzelfde.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais