Ouders met gezamenlijk gezag

Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben allebei gezag (gezamenlijk ouderlijk gezag) over kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Na een scheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap behouden ouders in principe het gezamenlijk ouderlijk gezag. Ook ongehuwde ouders kunnen na een aantekening in het gezagsregister of een uitspraak van de rechter gezamenlijk ouderlijk gezag hebben.

 

Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan heeft u toestemming nodig van de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag. Dit kan uw partner of ex-partner zijn. In het paspoort of identiteitsbewijs van het kind staat namelijk niet wie het ouderlijk gezag over dit kind heeft.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult en ondertekent u beiden het toestemmingsformulier Reizen met een minderjarige naar het buitenland” in. Als u met meerdere kinderen reist, vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder verplicht. Dit toestemmingsformulier kan u daarbij helpen.

Documenten die u mee neemt:

  • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder met gezag die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens;
  • (Eventueel) een kopie van het trouwboekje, een kopie van de akte van het geregistreerd partnerschap;
  • Bij gezamenlijk gezag na een aantekening in het gezagsregister of een uitspraak van de rechter een uittreksel uit het gezagsregister.

NB: Sommige gemeenten verstrekken ook een (internationaal) uittreksel BRP van het kind met daarop vermeld de ouder- én gezagsgegevens. Indien dit mogelijk is, hoeft u alleen dit uittreksel mee te nemen en kunt u (indien van toepassing) een uittreksel uit het gezagsregister/kopie van het trouwboekje/kopie van de akte van het geregistreerd partnerschap achterwege laten.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais