Welke aanvullende documenten heb ik nodig om de gezagssituatie aan te tonen?

Reist een minderjarig kind met bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), school of sportgroep? Dan is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s).

Met andere volwassene(n) op reis

Ouders hebben gezamenlijk gezag

Documenten die u mee kunt nemen:

 • Toestemmingsformulier;
 • Kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs van de toestemminggevers;
 • Internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van de minderjarige met oudergegevens of internationale geboorteakte;
 • (Eventueel) kopie van het trouwboekje (bij gezag na huwelijk), kopie van de akte van het geregistreerd partnerschap (bij gezag na geregistreerd partnerschap) of uittreksel uit het gezagsregister (bij gezag na aantekening in het gezagsregister of uitspraak rechter).


NB: Sommige gemeenten verstrekken ook een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van het kind met daarop vermeld de ouder- én gezagsgegevens. Indien dit mogelijk is, kunt u (indien van toepassing) een kopie van het trouwboekje/kopie van de akte van het geregistreerd partnerschap/uittreksel uit het gezagsregister achterwege laten.

Ouder heeft eenhoofdig gezag van rechtswege, andere ouder heeft kind wel erkend
Documenten die u mee kunt nemen:
 • Toestemmingsformulier;
 • Kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs van de toestemminggever;
 • Internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van de minderjarige met oudergegevens of internationale geboorteakte;
 • Uittreksel Basisregistratie Personen van de moeder waarop de burgerlijke staat vermeld is;
 • Uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

NB: Sommige gemeenten verstrekken ook een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van het kind met daarop vermeld de ouder- én gezagsgegevens. Indien dit mogelijk is, hoeft u alleen dit uittreksel samen met het toestemmingsformulier en kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs mee te nemen en kunt u de overige documenten achterwege laten.
Ouder heeft eenhoofdig gezag van rechtswege, andere ouder heeft kind niet erkend
Documenten die u mee kunt nemen:
 • Toestemmingsformulier;
 • Kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs van de toestemminggever;
 • Internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van de minderjarige met oudergegevens of internationale geboorteakte;
 • Uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

NB: Sommige gemeenten verstrekken ook een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van het kind met daarop vermeld de ouder- én gezagsgegevens. Indien dit mogelijk is, hoeft u alleen dit uittreksel samen met het toestemmingsformulier en kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs mee te nemen en kunt u het uittreksel gezagsregister achterwege laten.
Ouder heeft eenhoofdig gezag door de rechter
Documenten die u mee kunt nemen:
 • Toestemmingsformulier;
 • Kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs van de toestemminggever;
 • Internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van de minderjarige met oudergegevens of internationale geboorteakte;
 • Gerechtelijke uitspraak waarin u het eenhoofdig gezag hebt gekregen;
 • Uittreksel uit het gezagsregister.

NB: Sommige gemeenten verstrekken ook een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van het kind met daarop vermeld de ouder- én gezagsgegevens. Indien dit mogelijk is, hoeft u alleen dit uittreksel samen met het toestemmingsformulier en kopie paspoort/ID-kaart/rijbewijs mee te nemen en kunt u de overige documenten achterwege laten.

Meer informatie over (gezamenlijk/eenhoofdig) gezag en erkenning vindt u hier.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais