Mag ik met mijn kind zonder toestemming van de achterblijvende ouder naar het buitenland op vakantie gaan?

Hieronder vindt u uitgebreid uitleg over het toestemmingsformulier, over de vraag of u toestemming voor een reis met een minderjarige naar het buitenland nodig heeft en eventueel welke aanvullende formulieren u kunt meenemen.

Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)

Om het formulier op te slaan met uw gegevens, dient u het eerst te openen met Adobe Reader. 
(Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is bijgewerkt 02-02-2017). 

 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder(-s) met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Eventueel aanvullende documenten, zie verwijzer hieronder voor uw specifieke situatie.


Verwijzer toestemming en aanvullende documenten


Klik hier                                                                 Klik hier                                                                Klik hier

 
Zie het stroomschema "U gaat met een minderjarig kind op reis naar het buitenland"voor advies over aanvullende documenten naast het toestemmingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemming gever(-s). NB.Op het toestemmingsformulier hoeft in dit geval geen begeleider ingevuld te worden. Dat vak kunt u doorstrepen.


Algemeen advies:

Het aantonen van de toestemming is vormvrij, dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen hoe u de toestemming wilt aantonen. Het toestemmingsformulier meenemen is niet verplicht, het is een advies. Het toestemmingsformulier is een hulpmiddel.
U mag dit formulier aanpassen, indien nodig. Bijvoorbeeld een alleen reizende minderjarige zonder begeleider hoeft geen begeleider in te vullen. Dat vak kunt u doorstrepen.
 • Vul een formulier in als u naar het buitenland reist, ongeacht of dit per vliegtuig, per auto of per boot is;
 • Vul voor elk kind een eigen formulier in;
 • Laat een kopie van de toestemming bij de toestemminggever achter.
 • Ga op tijd naar de luchthaven en zorg dat de toestemminggever ten tijde van vertrek telefonisch bereikbaar is;
 • Informeer bij het consulaat/ de ambassade van het land waar u naar toe reist of deze buitenlandse autoriteiten nog aanvullende voorwaarden stellen voor het reizen met een minderjarige.
Noot: Indien kinderbeschermingsmaatregelen van toepassing zijn, zoals OTS met een schriftelijke aanwijzing of een UHP, dan kunnen aanvullende documenten van toepassing zijn. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met het Centrum IKO 088-8009000.


Documenten aanvragen:

 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) voor het kind met oudergegegevens vraagt u aan bij de gemeente waar het kind woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) voor een volwassene vraagt u aan bij de gemeente waar de volwassene woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
 • Een uittreksel van het gezagsregister kunt u aanvragen bij elke rechtbank. Dit uittreksel is kosteloos


Achtergrond

Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.


Controle bij de grens

De Koninklijke Marechaussee (KMar) besteedt op grond van de Schengengrenscode bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen aan de grens. Als het een begeleide minderjarige betreft, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. In het bijzonder indien het 1 begeleider betreft, in dat geval wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de reis naar het buitenland. Dit doet de KMar om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

 


Veel gestelde vragen toestemming vakantie

Mag ik met mijn kind zonder toestemming van de achterblijvende ouder naar het buitenland op vakantie gaan?
Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Controle bij de grens

De Koninklijke Marechaussee (KMar) besteedt aan de grens, naast de reguliere controle op grond van de Schengengrenscode, ook bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen aan de grens. Als het een begeleide minderjarige betreft, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. In het bijzonder indien het 1 begeleider betreft, in dat geval wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de uitreis. Dit doet de KMar om internationale kinderontvoering tegen te gaan. 

Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de KMar en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.


 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)
 • Gebruikershandleiding formulier NL / ENGMeest voorkomende samenlevings- of reissituaties:
- Ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag reist alleen met kind
- Ouder met alleen het ouderlijk gezag (eenhoofdig) reist met kind
- Ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met kind
- Ouder overleden
- Moet ik toestemming geven als mijn minderjarige kind met een andere volwassene dan de ouder(-s) met gezag op reis gaat?
- Hoe kan ik toestemming geven als mijn minderjarige kind alleen reist, zonder ouder of andere volwassene?
- Wilt u met uw minderjarige pleegkind (tot 18 jaar) op vakantie, dan moet u aantonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling met de voogdij of van de ouder(s) met het gezag.

- Wanneer hoef ik geen toestemmingsformulier in te vullen als mijn minderjarige kind naar het buitenland reist?

 

 

U kunt hieronder lezen welke samenlevings- of reissituatie voor u van toepassing is. Voor advies op maat, staat het Centrum IKO u graag te woord via telefoonnummer 088-8009000:

De gemeente waar het kind ingeschreven staat kan voor het kind geen internationaal uittreksel met oudergegevens afgeven. Wat moet ik doen?

Bij sommige gemeentes kunt u alleen een standaard uittreksel basisregistratie personen (BRP) opvragen. Bij andere gemeentes kunt u ook een uittreksel met aanvullende gegevens (zoals met oudergegevens) krijgen. Mocht uw gemeente geen internationaal uittreksel met aanvullende gegevens kunnen afgeven, dan kunt u als alternatief een internationale geboorteakte opvragen bij de gemeente waar uw kind geboren is. Dit kan bij het loket burgerzaken (soms afspraak nodig) of door in te loggen met uw DigiD op de gemeente website, u kunt dan een geboorteakte aanvragen van uw kind(-eren) en de optie aanvinken 'in meerdere talen'. Dit is een eenmalige aanschaf, deze internationale geboorteakte kunt u gebruiken tot de kinderen 18 jaar zijn, omdat ouders niet wijzigen. De kosten hiervoor zijn gemiddeld genomen € 12,95 per akte.

Hoe recent moeten het uittreksel gezagsregister en internationaal uittreksel Basisregistratie Personen zijn?

Een uittreksel BRP heeft in principe geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Omdat u met het uittreksel de huidige situatie aan wilt tonen, kunt u ervanuit gaan dat een uittreksel dat tot drie maanden oud is een recent uittreksel is.

Ik heb al jaren geen contact met de andere gezaghebbende ouder. Wat kan ik nu doen als ik met mijn minderjarige kind op vakantie wil?

Als u met uw minderjarig kind op vakantie wilt, heeft u in principe de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Dit kan lastig zijn, als u al langere tijd geen contact heeft met deze ouder. U kunt overwegen om de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie te vragen in een kortgedingprocedure. Voor meer informatie over deze procedure en eventuele alternatieven vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen voor advies op maat.

Wat is een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een internationaal uittreksel is een normaal uittreksel BRP met daarop een aantal buitenlandse vertalingen. Dit is altijd een combinatie van meerdere talen. Er zijn twee versies:

  • uittreksel in het Nederlands, met vertalingen naar het Engels, Frans en Duits
  • uittreksel in het Nederlands, met vertalingen naar het Spaans, Italiaans en Turks
Moeten reizigers het formulier ook in het Engels invullen en meenemen?

U kunt zelf kiezen of u het Nederlandse of het Engelse formulier meeneemt. Op beide formulieren staat dezelfde informatie. U kunt ook het Nederlandse formulier naast het Engelse formulier leggen, als dat het invullen van het Engelse formulier gemakkelijker maakt.

Vanzelfsprekend is het Engelse formulier beter leesbaar voor buitenlandse grensbewakingsbeambten.

Moet (de handtekening op) het toestemmingsformulier gelegaliseerd worden?

Nee, (de handtekening op) het toestemmingsformulier hoeft niet gelegaliseerd te worden. Een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de toestemming gevende persoon ter verificatie van de handtekening is voldoende.

Is het gezagsregister van toepassing bij gehuwden?

Nee, het gezagsregister is niet van toepassing bij gehuwden.

Het centraal gezagsregister is een register waarin rechtsfeiten met betrekking tot het gezag worden bijgehouden. In dit register worden kinderen opgenomen over wie het gezag anders is geregeld dan de wet voorschrijft. Over kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van hun ouders geboren worden hebben hun ouders automatisch volgens de wet het ouderlijk gezag. Deze kinderen staan niet in het gezagsregister.

Als de ouders niet gehuwd zijn en zij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben aangevraagd, dan staat het kind wel in het gezagsregister. Ook als de rechter een beslissing over het gezag of de voogdij heeft genomen, staat het kind wel in het gezagsregister.

Wat is ouderlijk gezag
Als u gezag heeft over een kind bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U heeft vrijwel altijd een onderhoudsplicht waardoor u, eventueel samen met andere onderhoudsplichtigen, de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen. Ook beheert u het geld en spullen van het kind en bent u zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Ouderlijk gezag door 1 of 2 ouders
Als 1 of 2 ouders het gezag over een kind hebben, spreken we van 'ouderlijk gezag'.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Ouders die getrouwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen automatisch samen het gezag over kinderen die worden geboren.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap
De moeder van het kind krijgt meestal automatisch het gezag. Als de vader gezag wil, en hij is niet getrouwd met de moeder en heeft ook geen geregistreerd partnerschap met haar, moet hij samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen. Als de moeder geen toestemming geeft, kan de vader bij de rechter een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen.

Scheiden
Als ouders scheiden of uit elkaar gaan houden ze samen het gezag.

 Zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag#831cbace-4268-4a33-a625-96f23fba104f3
Wanneer hoef ik geen toestemmingsformulier in te vullen als mijn minderjarige kind naar het buitenland reist?

U hoeft het formulier 'toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland' niet in te vullen als uw minderjarige kind reist met beide ouders die het ouderlijk gezag hebben.

Let op: Voor het kunnen aantonen dat een kind daadwerkelijk met zijn/haar beide ouders reist, kan het handig zijn om een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens mee te nemen.

Als u eenhoofdig gezag heeft en met uw kind reist, hoeft u geen toestemmingsformulier in te laten vullen. Wel is het verstandig om papieren mee te nemen die het eenhoofdig gezag aantonen. Zie informatie ouder met alleen het ouderlijk gezag.
Moet ik toestemming geven als mijn minderjarige kind met een andere volwassenen dan de ouder(-s) met gezag op reis gaat?

Ja, dan is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie met opa, oma, ander familielid, vriendje, vriendinnetje of een schoolreis.


Toestemming door invullen formulier

Als uw kind met opa, oma of de ouders van een vriendje naar het buitenland gaat is bij controle het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het toestemmingsformulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” NL / ENG) kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult u met de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en dit ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.
Heb ik toestemming nodig als ik met mijn minderjarige pleegkind op vakantie ga?

Wilt u met uw minderjarige pleegkind (tot 18 jaar) op vakantie, dan moet u aantonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling met de voogdij of van de ouder(s) met het gezag.

Toestemming nodig van instelling of van de gezaghebbende ouder(s)

Indien een instelling de voogdij heeft over een minderjarig kind en u reist met uw pleegkind naar het buitenland, dient u aan te tonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling.

Is uw pleegkind vrijwillig geplaatst? Dan is voor het reizen met uw pleegkind toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Het toestemmingsformulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” NL / ENG kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult u met de tekenbevoegde van de instelling die de voogdij heeft of de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en deze ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere pleegkinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Documenten die u meeneemt:

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)
 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de tekenbevoegde van de instelling of de gezaghebbende ouder(s) die toestemming geeft (geven) ter verificatie van de handtekening.
 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens
 • Eventueel recent uittreksel gezagsregister.
 • Eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang.
Hoe kan ik toestemming geven als mijn minderjarige kind alleen reist, zonder ouder of volwassenen?
Reist uw minderjarige kind alleen naar het buitenland? Dan moet uw kind kunnen aantonen dat het toestemming heeft van de gezaghebbende ouder(s). Het formulier ‘Toestemming reizen minderjarige naar het buitenland’ NL / ENG, is hiervoor een geschikt hulpmiddel. Bij begeleidende persoon vult u 'reist alleen' of 'travelling alone'.
Hoe maak ik een veilige kopie van een paspoort of identiteitsbewijs?

Een kopie van het paspoort van de toestemming gevende persoon is nodig om de handtekening om het toestemmingsformulier te verifiëren. Voor een veilige kopie kunt u op de kopie schrijven: “Kopie. Uitsluitend afgegeven ten behoeve van toestemming voor vakantie.” met daarbij uw handtekening en de datum. Dan is het doel waarvoor u een kopie hebt afgegeven duidelijk. U kunt het Burgerservicenummer (BSN) op de kopie doorhalen.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

U bent overigens niet verplicht om een kopie af te geven.

Het paspoort / identiteitsbewijs is verlopen van de toestemming gevende persoon. Maakt dat uit?
Een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de toestemming gevende persoon is nodig om de handtekening om het toestemmingsformulier te verifiëren. Daarvoor is het niet nodig dat het paspoort of het identiteitsbewijs nog geldig is.
Welke aanvullende documenten meegenomen kunnen worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wat wordt bedoeld met persoonlijke situatie?
Met uw persoonlijke situatie wordt bedoeld of u getrouwd bent of niet, of u gezag heeft over uw kind of niet, of er sprake is van voogdij. Voor meer uitleg over welke aanvullende documenten u kunt meenemen kunt u het stroomschema van de Verwijzer Toestemming en Aanvullende Documenten volgen.
Ik wil met mijn kind op vakantie naar de andere ouder in het buitenland. Bestaat er een kans dat mijn kind en ik niet meer kunnen terugkeren naar Nederland?
In sommige landen bestaat de mogelijkheid om een uitreisverbod te laten uitvaardigen. Het is afhankelijk van uw situatie en van de rechtsregels van het land. Neem voor informatie en uitleg over uw situatie contact met ons op.


Advies op maat

Is uw reissituatie niet genoemd? Zijn er andere onduidelijkheden? Voor advies op maat voor uw specifieke situatie en aanvullende documenten kunt u contact opnemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering telefoonnummer 088-8009000.

 

Het Centrum IKO wenst u een fijne vakantie

Het Centrum IKO vindt het belangrijk dat u met de kinderen, met toestemming van de andere ouder met gezag, een prettige vlucht en vakantie heeft.

 

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais