Preventie

Wanneer u bang bent dat uw kind meegenomen wordt naar het buitenland, is het belangrijk om te kijken wat er in uw situatie feitelijk aan de hand is. Het Centrum IKO maakt een verschil tussen de angst en een reëel risico op een internationale kinderontvoering. Bij een mogelijk dreigende kinderontvoering spelen veel factoren een rol. Het is prettig de situatie telefonisch te bespreken. De nuances in uw situatie en het specifiek toegespitste advies krijgen meer ruimte in een telefonisch gesprek. U kunt daarom contact opnemen met het Centrum IKO voor advies op maat.

Formulieren voor dossiervorming
Als u bang bent dat uw kind ontvoerd wordt, is het belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie over uw kind, de andere ouder en uzelf kunt geven aan de verschillende instanties. U kunt hiervan een dossier vormen. U kunt de formulieren die belangrijk zijn bij uw dossiervorming hier vinden. Maak van de ingevulde formulieren drie kopieën. In geval van ontvoering kunt u er één afgeven bij de politie, één bij uw advocaat en de laatste kopie is voor uzelf.

Acute dreiging
U heeft concrete aanwijzingen dat uw kind wordt meegenomen naar het buitenland. U moet onmiddellijk actie ondernemen. Er zijn 3 belangrijke stappen:

  1. Neem contact op met Centrum IKO voor overleg in de genoemde situaties;
  2. Neem contact op met de politie en informeer de politie over de situatie;
  3. Neem contact op met een advocaat die ervaring heeft met internationale kinderontvoeringszaken (u kunt hier Nederlandse advocaten in uw regio vinden of contact met ons opnemen voor advocaten in het buitenland).

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais