Mag ik met mijn kind zonder toestemming van de achterblijvende ouder naar het buitenland op vakantie gaan?

Op dit moment is het heel erg druk aan de telefoon.

Hieronder vindt u uitgebreid uitleg over het toestemmingsformulier, over de vraag of u toestemming voor een reis met een minderjarige naar het buitenland nodig heeft en eventueel welke aanvullende formulieren u kunt meenemen.


Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)

Om het formulier op te slaan met uw gegevens, dient u het eerst te openen met Adobe Reader. 
(Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is bijgewerkt 02-02-2017). 

 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder(-s) met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Eventueel aanvullende documenten, zie verwijzer hieronder voor uw specifieke situatie.


Verwijzer toestemming en aanvullende documenten


Klik hier                                      Klik hier                                       Klik hier

 
Zie het stroomschema "U gaat met een minderjarig kind op reis naar het buitenland"voor advies over aanvullende documenten naast het toestemmingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemming gever(-s). NB.Op het toestemmingsformulier hoeft in dit geval geen begeleider ingevuld te worden. Dat vak kunt u doorstrepen.


Algemeen advies:

Het aantonen van de toestemming is vormvrij, dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen hoe u de toestemming wilt aantonen. Het toestemmingsformulier meenemen is niet verplicht, het is een advies. Het toestemmingsformulier is een hulpmiddel.
U mag dit formulier aanpassen, indien nodig. Bijvoorbeeld een alleen reizende minderjarige zonder begeleider hoeft geen begeleider in te vullen. Dat vak kunt u doorstrepen.
 • Vul een formulier in als u naar het buitenland reist, ongeacht of dit per vliegtuig, per auto of per boot is;
 • Vul voor elk kind een eigen formulier in;
 • Laat een kopie van de toestemming bij de toestemminggever achter.
 • Ga op tijd naar de luchthaven en zorg dat de toestemmingever ten tijde van vertrek telefonisch bereikbaar is;
 • Informeer bij het consulaat/ de ambassade van het land waar u naar toe reist of deze buitenlandse autoriteiten nog aanvullende voorwaarden stellen voor het reizen met een minderjarige.
Noot: Indien kinderbeschermingsmaatregelen van toepassing zijn, zoals OTS met een schriftelijke aanwijzing of een UHP, dan kunnen aanvullende documenten van toepassing zijn. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met het Centrum IKO 088-8009000.

Documenten aanvragen:

 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) voor het kind vraagt u aan bij de gemeente waar het kind woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) voor een volwassene vraagt u aan bij de gemeente waar de volwassene woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
 • Een uittreksel van het gezagsregister kunt u aanvragen bij elke rechtbank. Dit uittreksel is kosteloos


Achtergrond
Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.


Controle bij de grens

 

De Koninklijke Marechaussee (KMar) besteedt op grond van de Schengengrenscode bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen aan de grens. Als het een begeleide minderjarige betreft, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. In het bijzonder indien het 1 begeleider betreft, in dat geval wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de reis naar het buitenland. Dit doet de KMar om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

 

Veel gestelde vragen:

 

 • Welke aanvullende documenten meegenomen kunnen worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wat wordt bedoeld met persoonlijke situatie?

  Met uw persoonlijke situatie wordt bedoeld of u getrouwd bent of niet, of u gezag heeft over uw kind of niet, of er sprake is van voogdij. Voor meer uitleg over welke aanvullende documenten u kunt meenemen kunt u het stroomschema van de Verwijzer Toestemming en Aanvullende Documenten volgen. <link>

 • Het paspoort/ identiteitsbewijs van de toestemming gevende persoon is verlopen. Maakt dat uit?

  Een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de toestemming gevende persoon is nodig om de handtekening om het toestemmingsformulier te verifiëren. Daarvoor is het niet nodig dat het paspoort of het identiteitsbewijs nog geldig is.

 • Hoe maak ik een veilige kopie van een paspoort of identiteitsbewijs?                          Een kopie van het paspoort van de toestemming gevende persoon is nodig om de handtekening om het toestemmingsformulier te verifiëren. Voor een veilige kopie kunt u op de kopie schrijven: “Kopie. Uitsluitend afgegeven ten behoeve van toestemming voor vakantie.” met daarbij uw handtekening en de datum. Dan is het doel waarvoor u een kopie hebt afgegeven duidelijk. U kunt het Burgerservicenummer (BSN) op de kopie doorhalen.
       Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs  <link>
       U bent overigens niet verplicht om een kopie af te geven.
 •  Wat is ouderlijk gezag?

  Als u gezag heeft over een kind bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U heeft vrijwel altijd een onderhoudsplicht waardoor u, eventueel samen met andere onderhoudsplichtigen, de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen. Ook beheert u het geld en spullen van het kind en bent u zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Ouderlijk gezag door 1 of 2 ouders
Als 1 of 2 ouders het gezag over een kind hebben, spreken we van 'ouderlijk gezag'.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Ouders die getrouwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen automatisch samen het gezag over kinderen die worden geboren.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap
De moeder van het kind krijgt meestal automatisch het gezag. Als de vader gezag wil, en hij is niet getrouwd met de moeder en heeft ook geen geregistreerd partnerschap met haar, moet hij samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen. Als de moeder geen toestemming geeft, kan de vader bij de rechter een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen.

Scheiden
Als ouders scheiden of uit elkaar gaan houden ze samen het gezag.

 •  Is het gezagsregister van toepassing bij gehuwden?

  Nee, het gezagsregister is niet van toepassing bij gehuwden.

  Het centraal gezagsregister is een register waarin rechtsfeiten met betrekking tot het gezag worden bijgehouden. In dit register worden kinderen opgenomen over wie het gezag anders is geregeld dan de wet voorschrijft. Over kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van hun ouders geboren worden hebben hun ouders automatisch volgens de wet het ouderlijk gezag. Deze kinderen staan niet in het gezagsregister.

  Als de ouders niet gehuwd zijn en zij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben aangevraagd, dan staat het kind wel in het gezagsregister. Ook als de rechter een beslissing over het gezag of de voogdij heeft genomen, staat het kind wel in het gezagsregister.

 •  Moet (de handtekening op) het toestemmingsformulier gelegaliseerd worden?

  Nee, (de handtekening op) het toestemmingsformulier hoeft niet gelegaliseerd te worden. Een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de toestemming gevende persoon ter verificatie van de handtekening is voldoende.

 •  Moeten reizigers het formulier ook in het Engels invullen en meenemen?

  U kunt zelf kiezen of het u het Nederlandse of het Engelse formulier meeneemt. Op beide formulieren staat dezelfde informatie. U kunt ook het Nederlandse formulier naast het Engelse formulier leggen, als dat het invullen van het Engelse formulier gemakkelijker maakt.

  Vanzelfsprekend is het Engelse formulier beter leesbaar voor buitenlandse grensbewakingsbeambten.


 •  Wat is een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)?

  Een internationaal uittreksel is een normaal uittreksel BRP met daarop een aantal buitenlandse vertalingen. Dit is altijd een combinatie van meerdere talen. Er zijn twee versies:

  • uittreksel in het Nederlands, met vertalingen naar het Engels, Frans en Duits
  • uittreksel in het Nederlands, met vertalingen naar het Spaans, Italiaans en Turks
 • Hoe recent moeten het uittreksel gezagsregister en internationaal uittreksel Basisregistratie Personen zijn?

  Een uittreksel BRP heeft in principe geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Omdat u met het uittreksel de huidige situatie aan wilt tonen, kunt u ervanuit gaan dat een uittreksel dat tot drie maanden oud is een recent uittreksel is.

 • De gemeente waar het kind ingeschreven staat kan voor het kind geen internationaal uittreksel met oudergegevens afgeven. Wat moet ik doen?

  Bij sommige gemeentes kunt u alleen een standaard uittreksel basisregistratie personen (BRP) opvragen. Bij andere gemeentes kunt u ook een uittreksel met aanvullende gegevens krijgen. Mocht uw gemeente geen uittreksel met aanvullende gegevens kunnen afgeven, dan kunt u als alternatief een internationale geboorteakte opvragen bij de gemeente waar uw kind geboren is.

 •  Ik heb al jaren geen contact met de andere gezaghebbende ouder. Wat kan ik nu doen als ik met mijn minderjarige kind op vakantie wil?

  Als u met uw minderjarig kind op vakantie wilt, heeft u in principe de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Dit kan lastig zijn, als u al langere tijd geen contact heeft met deze ouder. U kunt overwegen om de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie te vragen in een kortgedingprocedure. Voor meer informatie over deze procedure en eventuele alternatieven vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen voor advies op maat.

 

Advies op maat

Is uw reissituatie niet genoemd? Zijn er andere onduidelijkheden? Voor advies op maat voor uw specifieke situatie en aanvullende documenten kunt u contact opnemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering telefoonnummer 088-8009000.


Het Centrum IKO wenst u een fijne vakantie
Het Centrum IKO vindt het belangrijk dat u met de kinderen, met toestemming van de andere ouder met gezag, een prettige vlucht en vakantie heeft.

 

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais