Mag ik met mijn kind zonder toestemming van de achterblijvende ouder naar het buitenland op vakantie gaan?

Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Controle bij de grens

De Koninklijke Marechaussee (KMar) besteedt aan de grens, naast de reguliere controle op grond van de Schengengrenscode, ook bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen aan de grens. Als het een begeleide minderjarige betreft, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. In het bijzonder indien het 1 begeleider betreft, in dat geval wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de uitreis. Dit doet de KMar om internationale kinderontvoering tegen te gaan. 

Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de KMar en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.


 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)

(Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is bijgewerkt 02-02-2017).

Meest voorkomende samenlevings- of reissituaties:
- Ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag reist alleen met kind

- Ouder met alleen het ouderlijk gezag (eenhoofdig) reist met kind
- Ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met kind
- Ouder overleden
- Moet ik toestemming geven als mijn minderjarige kind met een andere volwassene dan de ouder(-s) met gezag op reis gaat?
- Hoe kan ik toestemming geven als mijn minderjarige kind alleen reist, zonder ouder of andere volwassene?
- Wilt u met uw minderjarige pleegkind (tot 18 jaar) op vakantie, dan moet u aantonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling met de voogdij of van de ouder(s) met het gezag.

- Wanneer hoef ik geen toestemmingsformulier in te vullen als mijn minderjarige kind naar het buitenland reist?

 

 

U kunt hieronder lezen welke samenlevings- of reissituatie voor u van toepassing is. Voor advies op maat, staat het Centrum IKO u graag te woord via telefoonnummer 088-8009000:Ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag reist alleen met kind

Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben allebei gezag (gezamenlijk ouderlijk gezag) over kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Na een scheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap behouden ouders in principe het gezamenlijk ouderlijk gezag. Ook ongehuwde ouders kunnen na een aantekening in het gezagsregister of een uitspraak van de rechter gezamenlijk ouderlijk gezag hebben.

Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan heeft u toestemming nodig van de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag. Dit kan uw partner of ex-partner zijn. In het paspoort of identiteitsbewijs van het kind staat namelijk niet wie het ouderlijk gezag over dit kind heeft.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult en ondertekent u beiden het toestemmingsformulier Reizen met een minderjarige naar het buitenland” in. Als u met meerdere kinderen reist, vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder verplicht. Dit toestemmingsformulier kan u daarbij helpen.

Documenten die u mee neemt:

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder met gezag die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens.Ouder met alleen het ouderlijk gezag (eenhoofdig) reist met kind

Ongehuwde moeders hebben in beginsel automatisch alleen het gezag (eenhoofdig gezag) over hun kind. Ook kan een ouder, zowel vaders als moeders, door een uitspraak van de rechter het eenhoofdig gezag over hun kind verkrijgen.

Wanneer een ouder alleen het gezag heeft (eenhoofdig gezag), heeft hij of zij geen toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Dat geen toestemming nodig is, zal bij controle van de Koninklijke Marechaussee aangetoond moeten worden.

A: Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens;

 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is;

 • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

B: Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van een gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.


Ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met kind

De ouder zonder gezag die met zijn of haar minderjarige kind naar het buitenland reist, heeft toestemming van de gezaghebbende ouder nodig. Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder verplicht. Het toestemmingsformulier Reizen met een minderjarige naar het buitenland kan u daarbij helpen.

Documenten die u mee neemt:

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder met gezag die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens;
 • Uittreksel gezagsregister.Ouder overleden

Reist u alleen met uw minderjarige kind en is de andere ouder overleden? Dan kan het handig zijn om een Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens en een kopie van de overlijdensakte bij u te hebben.Advies op maat

Tegenwoordig bestaan er veel verschillende samenlevingsvormen. Is uw situatie niet genoemd? Zijn er andere onduidelijkheden? Voor advies op maat voor uw specifieke situatie en aanvullende documenten kunt u contact opnemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering telefoonnummer 088-8009000.

Controle gezag in het buitenland

Sommige landen hebben aanvullende voorwaarden voor het reizen met een minderjarige. Voor advies neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.


 


Moet ik toestemming geven als mijn minderjarige kind met een andere volwassene dan de ouder(-s) met gezag op reis gaat?

Ja, dan is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie met opa, oma, ander familielid, vriendje, vriendinnetje of een schoolreis.


Toestemming door invullen formulier

Als uw kind met opa, oma of de ouders van een vriendje naar het buitenland gaat is bij controle het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het toestemmingsformulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” NL / ENG) kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen, vult u met de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en dit ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Advies op maat

Is uw reissituatie niet genoemd? Zijn er andere onduidelijkheden? Voor advies op maat voor uw specifieke situatie en aanvullende documenten kunt u contact opnemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering telefoonnummer 088-8009000.

Controle gezag in het buitenland

Sommige landen hebben aanvullende voorwaarden voor het reizen met een minderjarige. Voor advies neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.Wanneer hoef ik geen toestemmingsformulier in te vullen als mijn minderjarige kind naar het buitenland reist?

U hoeft het formulier 'toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland' niet in te vullen als uw minderjarige kind reist met beide ouders die het ouderlijk gezag hebben.

Let op: Voor het kunnen aantonen dat een kind daadwerkelijk met zijn/haar beide ouders reist, kan het handig zijn om een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens mee te nemen.

Als u eenhoofdig gezag heeft en met uw kind reist, hoeft u geen toestemmingsformulier in te laten vullen. Wel is het verstandig om papieren mee te nemen die het eenhoofdig gezag aantonen. Zie informatie ouder met alleen het ouderlijk gezag.

 


Hoe kan ik toestemming geven als mijn minderjarige kind alleen reist, zonder ouder of andere volwassene?

Reist uw minderjarige kind alleen naar het buitenland? Dan moet uw kind kunnen aantonen dat het toestemming heeft van de gezaghebbende ouder(s). Het formulier ‘Toestemming reizen minderjarige naar het buitenland’ NL / ENG, is hiervoor een geschikt hulpmiddel.

Let op! Uw kind is minderjarig tot het de leeftijd van 18 jaar bereikt.
Wilt u met uw minderjarige pleegkind (tot 18 jaar) op vakantie, dan moet u aantonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling met de voogdij of van de ouder(s) met het gezag. 

Toestemming nodig van instelling of van de gezaghebbende ouder(s)

Indien een instelling de voogdij heeft over een minderjarig kind en u reist met uw pleegkind naar het buitenland, dient u aan te tonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling.

Is uw pleegkind vrijwillig geplaatst? Dan is voor het reizen met uw pleegkind toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Het toestemmingsformulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” NL / ENG kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult u met de tekenbevoegde van de instelling die de voogdij heeft of de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en dit ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere pleegkinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Documenten die u meeneemt:

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de tekenbevoegde van de instelling of de gezaghebbende ouder(s) die toestemming geeft (geven) ter verificatie van de handtekening;
 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens;
 • Eventueel recent uittreksel gezagsregister;
 • Eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang.Advies op maat

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u overleggen met uw pleegzorgbegeleider. Ook kunt u contact opnemen voor advies op maat en aanvullende documenten met het Centrum Internationale Kinderontvoering Telefoonnummer 088-8009000.

 Het Centrum IKO vindt het belangrijk dat u met de kinderen, met toestemming van de andere ouder met gezag, een prettige vlucht en vakantie heeft.

 

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais