Talen

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Español

Welkom

Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid.  Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam die actuele kennis hebben van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Zij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en zoeken met u naar oplossingen voor uw probleem.

Wat is internationale kinderontvoering?
Hiervan is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder. Ongeoorloofd betekent in strijd met het gezagsrecht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had, of zonder toestemming van de andere ouder.

Advies en informatie
Op deze website vindt u algemene informatie over zaken die met internationale kinderontvoering te maken hebben. Wilt u specifieke informatie en advies gericht op uw persoonlijke situatie neemt u dan contact met ons op. Onze dienstverlening is kosteloos, de telefoonkosten zijn voor uw rekening.

Verschillende situaties vragen om verschillende manieren van reageren. Maak daarom uit de onderstaande situaties uw keuze om advies op maat te krijgen:

Zusterorganisaties
116000
Mediation bureau
IPCAS
Contact
 +31 (0)88 - 800 90 00
 info@kinderontvoering.org
>> Meer informatie
Supported by

With the support of
the European Commission,
Daphne Programme.
Associated member