• Dreiging

  Dreiging

  Uw kind dreigt meegenomen te worden naar het buitenland.
 • Kind is meegenomen

  Kind is meegenomen

  Uw kind is meegenomen naar het buitenland.
 • Internationale omgang

  Internationale omgang

  U wilt omgang met uw kind in het buitenland.
 • Toestemming verhuizing / Terugkeer

  Toestemming verhuizing / Terugkeer

  U bent van plan met uw kind naar het buitenland te verhuizen.

 • Toestemming reizen formulier

  Toestemming reizen formulier

  U bent van plan met uw kind op vakantie te gaan zonder de andere ouder.
 • Mediation Bureau

  Mediation Bureau

  U bent met uw kind vanuit het buitenland teruggekeerd in Nederland of bent van plan naar Nederland terug te keren met uw kind..
 • Vermissing kinderen

  Vermissing kinderen

  Uw kind is vermist
  U heeft een vermist kind gezien.
  Je bent weggelopen.

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Het juridisch expertise Centrum IKO staat een ieder bij met advies, begeleiding, voorlichting en mediation, die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid sinds 2006. Voor persoonlijk advies kunt u kosteloos contact opnemen, wel zijn de telefoonkosten voor uw rekening. In de afgelopen 9 jaar heeft het expertise Centrum IKO duizenden keren ouders, familieleden, vrienden en professionals voorzien van professioneel advies. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Zij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie.

Wat is internationale kinderontvoering?
Van een internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder met de intentie daar te gaan wonen. Ongeoorloofd betekent in strijd met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder.

Het laatste nieuws

Geslaagde 1e IKO lezing om internationale kinderontvoering terug te dringen

Geslaagde 1e IKO lezing om internationale kinderontvoering terug te dringen

Hoe brengen we het aantal kinderontvoeringen terug? In Nederland wordt elke werkdag een kind ontvoerd. Dit aantal moet omlaag! Kinderontvoering is een diep ingrijpende gebeurtenis, zowel voor het kind als voor de getroffen ouders. De toenemende internationalisering en de mobiliteit van mensen leidt tot meer familierechtelijke conflicten en tot een toename van internationale kinderontvoeringen. Het is van groot belang dat deze procedure...
Verscherpte controle op de luchthavens

Verscherpte controle op de luchthavens

Let op: Er is verscherpte controle op de luchthavens als u alleen reist met kinderen. Om internationale kinderontvoering te voorkomen zijn er strengere controles op de luchthavens voor een ouder die reist met kinderen, maar zonder de andere gezaghebbende ouder. Het Centrum IKO adviseert...
Erkenning houdt kinderontvoering niet tegen!

Erkenning houdt kinderontvoering niet tegen!

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) heeft een onderzoek laten doen naar de informatievoorziening met betrekking tot gezamenlijk ouderlijk gezag voor ongehuwde ouders. Uit dit onderzoek blijkt dat gemeenten geen eenduidig beleid hebben en dat ongehuwde vaders daardoor achtergesteld worden. Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele ongehuwde vaders die contact opnemen met het Centrum IKO. Het Centrum IKO heeft geconstateerd dat...

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Samen gedragen oplossingen door de ouders voor hun kinderen dat biedt het Mediation Bureau door cross border mediation onder leiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais