• Dreiging

  Dreiging

  Uw kind dreigt meegenomen te worden naar het buitenland.
 • Kind is meegenomen

  Kind is meegenomen

  Uw kind is meegenomen naar het buitenland.
 • Internationale omgang

  Internationale omgang

  U wilt omgang met uw kind in het buitenland.
 • Toestemming verhuizing / Terugkeer

  Toestemming verhuizing / Terugkeer

  U bent van plan met uw kind naar het buitenland te verhuizen.

 • Toestemming reizen formulier

  Toestemming reizen formulier

  U bent van plan met uw kind op vakantie te gaan zonder de andere ouder.
 • Mediation Bureau

  Mediation Bureau

  U bent met uw kind vanuit het buitenland teruggekeerd in Nederland of bent van plan naar Nederland terug te keren met uw kind..
 • Vermissing kinderen

  Vermissing kinderen

  Uw kind is vermist
  U heeft een vermist kind gezien.
  Je bent weggelopen.

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Wat kan het Centrum IKO voor u betekenen?
Het juridisch expertise Centrum IKO staat een ieder die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering bij met advies, begeleiding, voorlichting en mediation. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen.

Wie zijn wij?
Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Wij wijzen u graag op de verschillende opties van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het expertise Centrum IKO onder andere duizenden ouders, familieleden en professionals voorzien van professioneel advies.

Wat is internationale kinderontvoering?
Van een internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder met de intentie daar te gaan wonen.
Ongeoorloofd betekent in strijd met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder.

Het laatste nieuws

Persbericht 16.09.2016: 34 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie
In de zomervakantie zijn 34 kinderen ontvoerd vanuit Nederland. Het jongste kind is nul jaar en het oudste kind is 16 jaar. 25 Van de ontvoerde kinderen zijn leerplichtig. Dit betekent dat 25 kinderen nog niet terug zijn in de klas bij hun klasgenootjes. In 2015 waren 25 kinderen ontvoerd in de zomervakantie en het jaar daarvoor 19 kinderen. Dit betekent dat het aantal ontvoerde kinderen in de zomervakantie dit jaar is gestegen ten opzichte...
Verrijkende kennisoverdracht met Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Donderdag 15 september was er een verrijkende kennisoverdracht met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Er was een uitwisseling over huwelijksdwang en achterlating en over internationale kinderontvoering. Overlappende zaken werden besproken. Er is een samenwerkingsconvenant tussen Centrum IKO en dit Landelijke Knooppunt.
Geslaagde 1e IKO lezing om internationale kinderontvoering terug te dringen
Hoe brengen we het aantal kinderontvoeringen terug? In Nederland wordt elke werkdag een kind ontvoerd. Dit aantal moet omlaag! Kinderontvoering is een diep ingrijpende gebeurtenis, zowel voor het kind als voor de getroffen ouders. De toenemende internationalisering en de mobiliteit van mensen leidt tot meer familierechtelijke conflicten en tot een toename van internationale kinderontvoeringen. Het is van groot belang dat deze procedure...

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Samen gedragen oplossingen door de ouders voor hun kinderen dat biedt het Mediation Bureau door cross border mediation onder leiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Het welzijn van ontvoerde kinderen verbeteren, daar maakt het Centrum IKO zich nu sterk voor door het eWELL project. Centrum IKO neemt deel aan het project ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (eWELL).
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais