• Dreiging

  Dreiging

  Uw kind dreigt meegenomen te worden naar het buitenland.
 • Kind is meegenomen

  Kind is meegenomen

  Uw kind is meegenomen naar het buitenland.
 • Internationale omgang

  Internationale omgang

  U wilt omgang met uw kind in het buitenland.
 • Toestemming verhuizing / Terugkeer

  Toestemming verhuizing / Terugkeer

  U bent van plan met uw kind naar het buitenland te verhuizen.

 • Toestemming reizen formulier

  Toestemming reizen formulier

  U bent van plan met uw kind op vakantie te gaan zonder de andere ouder.
 • Mediation Bureau

  Mediation Bureau

  U bent met uw kind vanuit het buitenland teruggekeerd in Nederland of bent van plan naar Nederland terug te keren met uw kind.
 • Vermissing kinderen

  Vermissing kinderen

  Uw kind is vermist
  U heeft een vermist kind gezien.
  Je bent weggelopen.
 • Persbericht Kinderen dubbel slachtoffer bij kinderontvoering: te weinig communicatie en betrokkenheid

  Persbericht Kinderen dubbel slachtoffer bij kinderontvoering: te weinig communicatie en betrokkenheid

  Uit een Europees onderzoek blijkt dat kinderen niet alleen slachtoffer zijn van een ontvoerende ouder, maar dat er in het (gerechtelijk)...

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Wat kan het Centrum IKO voor u betekenen?
Het juridisch expertise Centrum IKO staat een ieder die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering bij met advies, begeleiding, voorlichting en mediation. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen.

Wie zijn wij?
Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Wij wijzen u graag op de verschillende opties van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het expertise Centrum IKO onder andere duizenden ouders, familieleden en professionals voorzien van professioneel advies.

Wat is internationale kinderontvoering?
Van een internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder met de intentie daar te gaan wonen.
Ongeoorloofd betekent in strijd met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Voor een korte animatiefilm met uitleg over internationale kinderontvoering klikt u hier.

Het laatste nieuws

 • Dummy
  Uit een Europees onderzoek blijkt dat kinderen niet alleen slachtoffer zijn van een ontvoerende ouder, maar dat er in het (gerechtelijk) traject een gebrek is aan betrokkenheid en informatie voor kinderen. Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) heeft de afgelopen twee jaren meegedaan aan een Europees onderzoek eWELL naar het welzijn van kinderen, die door een van hun ouders naar het buitenland zijn ontvoerd. Het onderzoek richt...
 • Dummy
  Op maandag 11 december 2017 organiseren het Centrum Internationale Kinderontvoering en de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, de derde IKO lezing. Een belangrijk doel van deze dag is het delen van expertise en het verspreiden van kennis onder professionals en geïnteresseerden die te maken krijgen met een (dreigende) internationale kinderontvoering. Dit jaar heeft de lezing als speciale focus het welzijn van het kind. Er...
 • EWELL onderzoeksresultaten gepresenteerd
  Op donderdag 23 en vrijdag 24 november was de presentatie van het Europees onderzoek ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (EWELL)!
 • Dummy
  Van ouders krijgen wij met enige regelmaat het verzoek om in contact te komen met lotgenoten. Daarom voegen wij de daad bij het woord en organiseren een lotgenotenavond op 30 november 2017 centraal in Nederland.   Programma: 1. Een lotgenoot vertelt … . 2. Resultaten van het Europese eWELL onderzoek ‘wat is de impact van een ontvoering op kinderen?’. Centrum IKO is partner in dit project. 3. Een psycholoog en mediator...
 • Persbericht: 36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie
  De scholen zijn weer begonnen, maar voor 25 leerplichtige kinderen is dit niet het geval. Zij zijn na de zomervakantie niet teruggekeerd in de schoolbanken. Uit onderzoek van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) blijkt, dat ook dit jaar in totaal 36 kinderen na de vakantie niet zijn teruggekomen. Soms komen ouders er samen niet uit in welk land hun kinderen zullen opgroeien. De zomervakantie wordt dan gebruikt om een...
 • Centrum IKO 04.09.2017 bij RTL 5Live
  Maandag 04 september zijn alle scholen weer begonnen, dat is de reden dat er op RTL4 om 17.00 uur bij RTL 5Live aandacht is besteed aan kinderontvoeringen met vader Eric en Coşkun Çörüz, directeur van Centrum Internationale Kinderontvoering. Bekijk hier de uitzending , het item begin meteen.  En daarnaast zaten in de uitzending Prinses Laurentien, erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, over de Week van de Alfabetisering. En Jaap...
 • Centrum IKO 18 september 2017 bij Radio1 Nieuws&Co
  Centrum IKO 18 september 2017 bij Radio1 Nieuws&Co
 • Senator Sini PVDA Eerste Kamer op bezoek
  Donderdag 13 juli kwam Senator Sini van de Eerste Kamer (PVDA) op bezoek om een uitleg te krijgen over internationale kinderontvoering en mediation. Het was een constructief overleg voor beide partijen.
 • Toestemmingsformulier reizen met minderjarige, wat is voor mij van toepassing
  Mag ik met mijn kind zonder toestemming van de achterblijvende ouder naar het buitenland op vakantie gaan? Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit...
 • De rechter spreekt: Vader heeft geen gezag, de Centrale autoriteit moet toch het verzoek tot teruggeleiding in behandeling nemen
  Vader en moeder hebben samen twee kinderen waarover zij na hun scheiding in 2014 gezamenlijk het gezag over zijn blijven uitoefenen. Vanwege de zeer spanningsvolle relatie tussen de ouders en het ontbreken van contact tussen de kinderen en de vader, zijn de kinderen in augustus 2015 onder toezicht gesteld, met de bedoeling dat er gewerkt zou worden aan contactherstel tussen vader en kinderen. In januari 2016 is de moeder met het eenhoofdig...
 • Kenniskring volledig gevuld met jurisprudentie
  De kenniskring van het Centrum Internationale Kinderontvoering geeft juristen en professionals toegang tot relevante jurisprudentie omtrent internationale kinderontvoeringen en verwante (internationale) familiegeschillen. Vanaf heden is de kenniskring up-to-date met de laatst bekende jurisprudentie en zal dit wekelijks worden bijgehouden. Indien u graag toegang wenst tot de kenniskring, dan verzoeken wij u vriendelijk om een email te...
 • Senator Sini bezoekt Centrum IKO
  Donderdag 13 juli kwam Eerste Kamerlid Mohamed Sini (PVDA) op bezoek om een uitleg te krijgen over internationale kinderontvoering en crossborder mediation. Aan de hand van een voorbeeldcasus werd de werkwijze van het Centrum Internationale Kinderontvoering en het Mediation Bureau besproken. Gezien de achtergrond van de heer Sini, werd er dieper ingegaan op de mogelijkheid van het (preventief) inzetten van het strafrecht in een...

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais