Nieuws

Vakantiebeurs 16 - 19 januari 2020
Iedereen wil zonder zorgen op vakantie gaan. Daarom staat het Centrum IKO van 16 tot en met 19 januari 2020 op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Als onderdeel van het Wijs Op Reis Plein in hal 11 geven wij informatie over het reizen met kinderen naar het buitenland.
Symposium Internationale Kinderontvoering
Ter gelegenheid van de verschijning van het boek Ibili/Olland (red.) Internationale kinderontvoering vindt op 30 januari 2020 een Symposium plaats in Den Haag. Deskundigen uit de rechtspraak, praktijk en wetenschap laten hun licht schijnen over actuele onderwerpen van internationale kinderontvoering.
Blog - Brexit en mogelijke gevolgen voor IKO-zaken
Op 11 april 2019 besloot de Europese Raad de terugtrekkingsdatum van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te verlengen naar 31 oktober 2019. Ondanks dat de onderhandelingen met de Europese Unie nog gaande zijn, vindt Centrum IKO het van belang om de ontwikkelingen op de voet te volgen en voortdurend informatie in te winnen wat betreft de mogelijke gevolgen voor kinderontvoeringszaken.
Nieuw toestemmingsformulier voor vakantie met minderjarige
Per 1 augustus 2019 is een nieuw Nederlands toestemmingsformulier beschikbaar. In dit toestemmingsformulier zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oude formulier. Het Centrum IKO is samen met haar ketenpartners continu bezig om het toestemmingsformulier zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het oude formulier kan uiteraard nog wel gebruikt worden, mocht u dit al hebben ingevuld voor een aanstaande vakantie.
11 tips om kinderen veilig te houden tijdens een vakantie in het buitenland
Er wordt niet veel over gesproken, maar het gebeurt regelmatig: je kind kwijtraken op vakantie, bijvoorbeeld op een druk strand. Gelukkig escaleren deze situaties niet vaak, vooral wanneer ouders met hun kinderen oefenen wat zij moeten doen als zij elkaar kwijtraken. Missing Children Europe geeft ouders tips hoe zij hun kinderen veilig kunnen houden op vakantie.
Dummy
Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Vorig jaar heeft het Centrum bericht dat het aantal zomerontvoeringen in 2018 licht was verminderd. Deze trend heeft doorgezet. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018.
Overzicht rolverdeling bij een (dreigende) internationale kinderontvoering
Als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering vanuit of naar Nederland, kunnen ouders in aanraking komen met verschillende Nederlandse instanties. Dit zijn onder meer de Centrale autoriteit, de advocatuur, de rechtbank en het Centrum Internationale Kinderontvoering. Maar bij welke instantie kunnen ouders op welk moment het beste terecht?
Blog - De bewijslast van (minderjarige) vluchtelingen
Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 maart 2019 (ECLI:EU:C:2019:192) over het moeten aantonen van een gezinsband ter uitsluiting van kinderontvoering of mensenhandel.
Themamiddag Strafrecht 20 juni 2019
Op 20 juni 2019 heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering samen met D.I.A.L. Lawyers de themamiddag Strafrecht en IKO georganiseerd. Dit was tevens de eerste advocatenbijeenkomst in 2019.
Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?
Voor een vakantie met het kind of het aanvragen van een reisdocument van het kind is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Wanneer ouders uit elkaar zijn en de ene ouder bijvoorbeeld met de kinderen op vakantie wil, kan het voorkomen dat de andere ouder het hier niet mee eens is.
Blog - Centrum IKO geeft trainingen aan Koninklijke Marechaussee
In aanloop naar de mei- en zomervakantie heeft het Centrum IKO trainingen verzorgd aan de Brigade Noord-Holland van de Koninklijke Marechaussee. De maand april stond in het teken van maar liefst vier opeenvolgende trainingen voor de Brigade Noord-Holland van de Marechaussee. De trainingen werden toegespitst op internationale kinderontvoering in relatie tot het maritieme werk van de Marechaussee.
Persbericht - Reizen met kinderen: ga voorbereid op vakantie!
Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. Om kinderontvoeringen te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee of deze toestemming er is. Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de Marechaussee nader onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag en kan u veel tijd kosten. Door deze vertraging loopt u het risico uw vlucht te missen.
Vierde IKO lezing op 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei 2019 organiseren het Centrum Internationale Kinderontvoering en de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de vierde IKO lezing.
Eindconferentie VOICE in Gent
Op 30 en 31 mei vindt de conferentie 'Hear me out! The voice of the child in international abduction cases' plaats in Gent. Dit is de eindconferentie van het Europese VOICE project. Klik op 'meer' voor het programma en aanmelding.
Training voor juridische professionals in Genua
Op 14 en 15 maart 2019 wordt in Genua een training gegeven over het kind in internationale kinderontvoeringszaken. Deze training wordt georganiseerd in het kader van het Europese VOICE project. De training wordt georganiseerd door de Universiteit van Genua en is bedoeld voor juridische professionals. Klik op 'meer' voor het programma.
Crossborder mediation: een succesvolle oplossing bij internationale kinderontvoeringen
Brussel, 16 oktober 2018 – Gisteren startte de week van Mediation. Deze week beoogt extra aandacht te besteden aan het belang van familiebemiddeling in internationale kinderontvoeringssituaties. Ondanks het succes, blijft mediation onvoldoende gebruikt in Europa.
Video eWELL conferentie impact kinderontvoering op een kind
In de bijgaande eWELL video (van 2,5 minuut) gemaakt op de conferentie in Antwerpen, vertelt een kind, advocaat, rechter en mediator wat een impact internationale kinderontvoering heeft op een kind.
eWELL onderzoeksresultaten gepresenteerd
Op donderdag 23 en vrijdag 24 november was de presentatie van het Europees onderzoek ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (eWELL)!
Directeur Çörüz spreekt voor Europees Parlement
Op 8 juni 2017 heeft de directeur van het Centrum IKO een presentatie in het Europees parlement gegeven tijdens het symposium ‘Caught in the Middle’. Dit symposium werd georganiseerd door Missing Children Europe (MCE). Tijdens de bijeenkomst waren er zowel Europese mediators, juridische experts, beleidsmedewerkers en medewerkers van de 116000 advieslijn aanwezig.
Pilot ‘de bijzondere curator in kinderontvoeringszaken’
Het Centrum IKO is betrokken bij de pilot ‘de bijzondere curator in kinderontvoeringszaken’. Deze pilot is een initiatief van het team Familie & Bureau Liaisonrechter van de rechtbank Den Haag en is van start gegaan op 17 maart 2017. Vanaf dat moment wordt er standaard een bijzondere curator benoemd in internationale kinderontvoeringszaken.
Dummy
In het februari nummer van het magazine 'Rechtspraak' staan meerdere artikelen over het onderwerp internationale kinderontvoering. Zo ook een interview met directeur van het Centrum IKO, dhr. mr. Coşkun Çörüz.
LEPCA II advanced conferentie in Berlijn
Op 26 en 27 januari vond in Berlijn de ‘LEPCA II Advanced training for lawyers in Europe’ plaats. In het historische Harnack Haus in Berlijn gaven verschillende interessante sprekers een lezing.
FJR artikel 'Crossborder mediation effectief middel bij internationale verhuisproblematiek'
In het september tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR 2016/44) staat een boeiend artikel over crossborder mediation als effectief middel bij internationale verhuisproblematiek. Ter voorkoming van internationale kinderontvoering kan crossborder mediation preventief worden ingezet in internationale kinderontvoeringszaken.
Centrum IKO trotse winnaar NRC Charity Awards
De awards zijn woensdag 31 augustus uitgereikt door Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC, in Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Centrum IKO werd als eerste genoemd bij de selectie van de beste 6 inzendingen van de 23 genomineerde goede doelen. Het werd spannender en spannender...
Trema artikel 'Crossborder mediation'
Mediation in Kinderontvoeringszaken wordt in steeds meer landen toegepast. Nederland is één van de koplopers, waarbij het zogenaamde “pressure-cooker” model wordt toegepast door speciaal getrainde en ervaren mediators. De stem van het kind heeft in deze pressure-cooker een centrale rol.
Dummy
In iedere komende nieuwsbrief wordt inzicht gegeven in de activiteiten die we voor kinderen en ouders opzetten. Het Kid & Family support programma is het eerstvolgende project waar we geld voor vragen. Het ontwikkelen van specifieke ondersteuning aan ouders en kinderen na terugkeer is een van die vele initiatieven die we graag verwezenlijken. Steunt u ons dan kan dat door geld over te maken op NL09INGB0000 208020 ten name van het Centrum...
Dummy
Op 11 februari 2014 heeft de HR geoordeeld dat het voor een veroordeling op grond van art. 279 Sr niet vereist is dat de bewezenverklaring inhoudt dat degene aan wiens wettelijk gezag wordt onttrokken bij uitsluiting van ieder ander dat gezag uitoefent.
Rechter spreekt:
Mediation op vrijwillige basis? Hof Arnhem-Leeuwarden legt ouders op om mee te werken aan cross border mediation.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais