Rechtsbijstand

Rechtsbijstand in Nederland

Als u in Nederland een advocaat nodig heeft en een gedeelte van de kosten niet kunt betalen vanwege uw inkomenspositie, is het mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen. De overheid draagt bij aan (een gedeelte van) uw kosten. Tevens vindt u hieronder informatie over rechtsbijstand binnen de Europese Unie.

Rechtsbijstand binnen de Europese Unie

Binnen de Europese Unie bestaat de regeling dat een verzoek tot rechtsbijstand ingediend kan worden voor civiele zaken bij grensoverschrijdende geschillen. U kunt uw verzoek tot rechtsbijstand richten aan de Raad voor Rechtsbijstand in ’s-Gravenhage, indien u in Nederland woonachtig bent. Voor meer informatie over Europese rechtsbijstand in bepaalde landen kunt u hier terecht.

Waar kunt u de rechtsbijstand aanvragen en in welke gevallen?

Voor verzoeken om Europese rechtsbijstand moet onderscheid gemaakt worden tussen een internationale kinderontvoering naar Nederland en een internationale kinderontvoering uit Nederland.
 
Bij internationale kinderontvoeringen naar Nederland (alle inkomende kinderontvoeringen) kan een beroep gedaan worden op rechtsbijstand.

  • Vanuit een EU-lidstaat, rechtstreeks bij de Raad voor Rechtsbijstand via dit formulier.
  • Vanuit een verdragsland, rechtstreeks bij de Raad voor Rechtsbijstand via dit formulier.
  • Vanuit een land dat geen EU-lidstaat is en ook geen verdragsland, via de Nederlandse advocaat: uw advocaat vraagt de toevoeging aan.

Bij internationale kinderontvoeringen uit Nederland (uitgaande kinderontvoeringen) kan alleen rechtsbijstand worden aangevraagd als het gaat om een kinderontvoering naar een EU-lidstaat of naar een HKOV-verdragsland.

  • Naar een EU-lidstaat, bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het formulier wordt doorgestuurd naar het betreffende land.
  • Naar een HKOV-verdragsland, bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het formulier wordt doorgestuurd naar het betreffende land.
  • Als het gaat om een internationale kinderontvoering naar een land dat geen EU-lidstaat is en ook geen HKOV-verdragsland bestaat vooralsnog geen mogelijkheid om in Nederland een beroep op rechtsbijstand te doen. Wellicht zijn in het betreffende land wel mogelijkheden.Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais