Reisdocument

Voor het verkrijgen van een paspoort is tot 18 jaar toestemming van beide ouders nodig indien er gezamenlijk gezag is of alleen van de ouder met het volledig gezag. Voor het verkrijgen van een identiteitskaart is tot 12 jaar toestemming van beide ouders nodig indien er gezamenlijk gezag is of alleen van de ouder met het volledig gezag. Ouders kunnen ook hun toestemming intrekken voor afgifte van het paspoort van hun kinderen, er dient dan binnen 4 weken vervangende toestemming van de rechter overlegd te worden om de geldigheid van het paspoort te behouden. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze procedure.  Vanaf 12 jaar kunnen kinderen zonder toestemming van de ouders een identiteitskaart aanvragen. Vanaf 18 jaar kunnen kinderen zonder toestemming van de ouders een paspoort aanvragen.


Vervangende toestemming rechter
Indien een gezaghebbende ouder geen toestemming geeft voor een reisdocument, kan aan de rechter vervangende toestemming gevraagd worden. De rechter kan voorwaarden stellen zoals een geldigheidsduur of een territoriale geldigheid.

Meer informatie over reisdocumenten vindt u op de websites:

www.paspoortinformatie.nl
www.bprbzk.nl

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais