Gezag & Erkenning

In ieder land gelden eigen regels omtrent erkenning en ouderlijk gezag van een kind. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels die op u van toepassing zijn. Hieronder vindt u informatie over erkenning en gezag in Nederland en in het buitenland.

Nederland

Erkenning en gezag

Bij de geboorte van een kind binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap hebben de ouders volgens de Nederlandse wet beiden (gezamenlijk) gezag over hun kind.

Bij de geboorte van een kind buiten het huwelijk en buiten geregistreerd partnerschap heeft de moeder volgens de Nederlandse wet automatisch gezag over het kind. De andere ouder niet. Daarvoor zijn twee stappen nodig: erkennen en het registreren van gezamenlijk gezag.

  1. De andere ouder kan met toestemming van de moeder het kind erkennen. Dit kan bij de gemeente en dit kan al voor de geboorte, maar ook bij de geboorteaangifte of later.

  2. De andere ouder kan vervolgens met toestemming van de moeder gezamenlijk gezag over hun kind aanvragen bij de rechtbank. Dit kan zowel via de post als digitaal. Voor verdere informatie hierover verwijzen we u naar de website van de rechtspraak.

Let op!
Erkenning alleen is voor de andere ouder niet voldoende om het gezag te verkrijgen. Erkennen geeft niet het recht om over de verblijfplaats van het kind te beslissen. Daarvoor moet gezamenlijk gezag aangevraagd worden. Als de andere ouder het kind erkend heeft, maar geen gezamenlijk gezag heeft aangevraagd bij de rechtbank, heeft de moeder in principe geen toestemming van de andere ouder nodig om over de verblijfplaats van het kind te beslissen.

Indien de moeder geen toestemming geeft voor erkenning en/of gezamenlijk gezag, kan de andere ouder vervangende toestemming aan de rechter vragen. Voor deze procedure heeft de vader een advocaat nodig. Ook kan een ouder die het gezamenlijk gezag deelt met een andere ouder, door de rechter het eenhoofdig gezag krijgen. Voor deze procedure heeft een ouder eveneens een advocaat nodig. U kunt contact met ons opnemen voor contactgegevens van gespecialiseerde familierechtadvocaten.

Uittreksel gezagsregister

Het is afhankelijk van de situatie of kinderen zijn opgenomen in het centraal gezagsregister. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Centrum IKO.

Als u een uittreksel uit het centraal gezagsregister nodig hebt, kunt u dat aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Uw verzoek kunt u het beste indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank. Op de website van de rechtspraak staat per rechtbank aangegeven hoe u een uittreksel uit het gezagsregister kunt aanvragen.

Voor dit uittreksel worden door de rechtbank geen kosten in rekening gebracht.

Buitenland

Erkenning en gezag

Ieder land heeft eigen regels omtrent erkenning en gezag. Indien u in het buitenland trouwt of een kind daar geboren wordt, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels omtrent gezag, omgang en woonplaatsbepaling die in dat land gelden. Indien u in het buitenland gaat wonen, krijgt u na verhuizing met de rechtsregels van dat land te maken.

Voor meer informatie over deze regels kunt u contact opnemen met een familierecht advocaat in het betreffende land. Het Centrum IKO heeft contactgegevens van advocaten in het buitenland die ervaring hebben met familierecht en internationaal kinderontvoeringsrecht. Neem daarvoor contact met ons op.

Let op! Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken. Zorg dat uw buitenlandse aktes in Nederland gelegaliseerd zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.

Zie voor informatie over het legaliseren van buitenlandse aktes in Nederland de website van de Rijksoverheid.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais