Brussel II Bis Verordering

Europese verordening Brussel II bis

 

De Europese Verordening Brussel II Bis[1] is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie behalve Denemarken. Zij is rechtstreeks toepasselijk in deze lidstaten en heeft als zodanig voorrang boven de nationale wetgeving.

 

Brussel II bis bevat Europese regelgeving over familierechtelijke aangelegenheden. Hieronder vallen onder meer huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en internationale kinderontvoering binnen de EU. Deze verordening regelt onder meer de bevoegdheid van rechters en bepaalt hoe en wanneer een familierechtelijke uitspraak in een ander EU-lidstaat kan worden erkend of ten uitvoer worden gelegd.

 

In de Verordening Brussel II bis is bepaald dat binnen de EU de regels van het Haags Kinderontvoeringsverdrag  worden toegepast. De Verordening bevat verder een aanvulling op het Haags kinderontvoeringsverdrag. Zo is bepaald dat de rechter van het land waar het kind zijn of haar woonplaats had voor de ontvoering bevoegd blijft om over het gezagsrecht te beslissen. De rechter in het land waar het kind naar toe is ontvoerd is alleen  bevoegd om een uitspraak over de ontvoering te doen. Wanneer deze besluit  een kind niet terug te sturen zijn er regels die bepalen dat de rechter van het land waaruit het kind ontvoerd is alsnog het laatste woord heeft.  De Verordening onderstreept ook dat lidstaten de, naar nationaal recht, snelst beschikbare procedure moeten toepassen.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Download:
Tekst Brussel IIBis Verordening[1] Verordening (EG) Nr. 2201/2003 VAN DE RAAD van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.

 


Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais