U bent gezaghebbende ouder:Ongehuwde moeders hebben in beginsel automatisch alleen het gezag (eenhoofdig gezag) over hun kind. Ook kan een ouder, zowel vaders als moeders, door een uitspraak van de rechter het eenhoofdig gezag over hun kind verkrijgen.

Wanneer een ouder alleen het gezag heeft (eenhoofdig gezag), heeft hij of zij geen toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Dat geen toestemming nodig is, zal bij controle van de Koninklijke Marechaussee aangetoond moeten worden.

A: Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:
  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind;
  • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is;
  • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

B: Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van een gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.
De ouder zonder gezag die met zijn of haar minderjarige kind naar het buitenland reist, heeft toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) nodig. Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het toestemmingsformulier Reizen met een minderjarige naar het buitenland kan u daarbij helpen.

Advies om mee te nemen:
� Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
� Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
� Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en een uitreksel van het gezagsregister, welk kosteloos aan te vragen is bij de rechtbank in uw provincie.
Toestemming nodig van instelling of van de gezaghebbende ouder(-s). Indien een instelling de voogdij heeft over een minderjarig kind en u reist met uw pleegkind naar het buitenland, dient u aan te tonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling.

Is uw pleegkind vrijwillig geplaatst? Dan is voor het reizen met uw pleegkind toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Het toestemmingsformulier �Reizen met een minderjarige naar het buitenland� NL / ENG kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult u met de tekenbevoegde van de instelling die de voogdij heeft of de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en dit ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere pleegkinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Advies om mee te nemen:
  • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG);
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder(-s) met gezag / voogd / de tekenbevoegde van de instelling die toestemming geeft /geven ter verificatie van de handtekening;
  • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens of de (internationale)geboorteakte van het kind en een uitreksel van het gezagsregister, welk kosteloos aan te vragen is bij de rechtbank in uw provincie.
  • Eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang.


Een voogd is altijd iemand anders dan de ouder(s). Ouders hebben het gezag over een kind en iemand anders dan de ouder(s) kan de voogdij over het kind hebben.
** GI= gecertificeerde instelling

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction � ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais