Privacy

Het werk bij het Centrum IKO brengt met zich mee dat de medewerkers veel van mensen willen weten om een goed onderbouwd advies te kunnen geven. Het Centrum IKO verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn om een advies te kunnen geven. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De medewerkers registreren de gegevens die door uzelf worden aangeleverd. Ook worden aantekeningen en correspondentie verzameld.

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst of afkomst. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door het Centrum IKO niet geregistreerd, tenzij u hier toestemming voor geeft. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat uw gegevens niet worden verspreid wanneer u dat niet wilt. Daarom hanteert het Centrum IKO een privacyreglement. Hierin kunt u lezen hoe het Centrum IKO met uw gegevens omgaat. Dit privacy reglement wordt door het Centrum IKO toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Centrum IKO bespreekt zaken enkel met professionals zoals de Centrale Autoriteit, advocaten, jeugdbeschermers etc., indien wij hiervoor een schriftelijke machtiging van de betrokkene hebben ontvangen.

Download hier ons privacyreglement - cliënten
Download hier ons privacyreglement - professionals
Download hier de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Download hier informatie voor een informatieverzoek

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais