Missie & Uitgangspunten

Missie

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) is het expertise centrum voor ouders die geconfronteerd worden met (dreigende) internationale kinderontvoering en professionals die vragen hebben over (dreigende) internationale kinderontvoering.

Tevens helpt het Centrum Internationale Kinderontvoering u de belangrijkste termen te begrijpen die op het gebied van internationale kinderontvoering van belang zijn. Wij wijzen u op de verschillende mogelijkheden die het recht u geeft en bespreken met u welke stappen u kunt nemen om uw situatie te verbeteren.

Het Centrum IKO is gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringszaken, waarin één van de ouders de ontvoerder is. Onze juristen geven actueel advies, begeleiding en voorlichting. Deze informatie is onpartijdig.

Het Centrum IKO neemt deel aan internationaal overleg met vergelijkbare organisaties in het buitenland. Wij stimuleren nieuwe vormen van geschilbeslechting bij internationale familiegeschillen.

Tevens is het Centrum IKO actief in het informeren van overheid en politiek over de door haar gesignaleerde knelpunten. De expertise van het Centrum is voor iedereen toegankelijk en biedt een platform voor wetenschappers die onderzoek willen doen naar internationale familiegeschillen.

Uitgangspunten
Het Centrum IKO hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Het belang van het kind staat voorop
  • Het kind heeft recht op omgang of contact met beide ouders
  • Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het zoeken naar oplossingen over gezag en omgang die recht doen aan het kind en die leefbaar zijn voor beide ouders
  • Het kind ontvoeren naar een ander land is niet de oplossing in het conflict tussen de ouders

Werkwijze
Onze juristen geven telefonisch en per mail advies. De jurist geeft advies op basis van de informatie die de cliënt deelt. Voor een zo volledig mogelijk advies heeft het de voorkeur om de situatie telefonisch te bespreken. Hierdoor kan de jurist relevante informatie verzamelen die nodig is voor een zorgvuldig advies. Indien de cliënt onvolledige of onjuiste informatie deelt, kan het advies mogelijk ook onvolledig of onjuist zijn. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer informatie hierover vindt u in onze disclaimer.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais