Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2 november 2010

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 2 november 2010 een uitspraak gedaan in de Italië-zaak (EHRM, 2 november 2010, nr.7239/08). In deze zaak kwam moeder met dochter in 2004 vanuit Italië naar Nederland waarna een lange juridische strijd ontstond tussen de ouders. In eerste instantie oordeelde de Rechtbank Amsterdam en het Hof Amsterdam dat sprake was van de weigeringrond artikel 13b van het HKOV en dat dochter in Nederland mocht blijven. De Hoge Raad oordeelde echter dat niet voldaan was aan de restrictieve toepassing van het HKOV. De zaak werd terugverwezen naar het hof. Het Hof ’s Gravenhage oordeelde dat de dochter niet in een ondraaglijke toestand zou worden gebracht door terugkeer naar Italië. In maart 2007 werd de dochter naar Italië teruggeleid.

Moeder richtte zich vervolgens tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij voerde aan dat sprake was van schending van artikel 6 en artikel 8 van het EVRM. Het Hof oordeelde dat artikel 13b van het HKOV niet te strikt was geïnterpreteerd nu dochter niet in een ondraaglijke toestand terecht zou komen bij terugkeer naar Italië. Daarbij komt dat het Hof veel waarde hecht aan hetgeen dochter tijdens het kindverhoor heeft verklaard, namelijk dat zij een goede band met beide ouders heeft. Het Hof meent dat dochter een grote mate van rijpheid heeft.

Daarnaast was het Hof van mening dat, gelet op de omstandigheden van het geval en de vele procedures die ouders hebben gevoerd, geen sprake was van een onredelijke termijnoverschrijding van de procedures.

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais