Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens 6 juli 2010

In een spraakmakende uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 6 juli 2010, nr.41615/07) heeft het Hof gekozen voor de belangen van het kind. In deze zaak was sprake van een internationale kinderontvoering van Israël naar Zwitserland. Het Hof heeft een duidelijke afweging gemaakt tussen het belang van het kind en die van de ouders en de vraag waar het kind het beste kan verblijven.

Voor de beoordeling van de vraag of het kind al dan niet moet worden teruggeleid naar Israël, vormt het belang van het kind de eerste overweging. De rechter toetst dit aan de hand van de individuele omstandigheden, zoals feitelijke, emotionele, psychologische en medische aspecten.

De ontvoerende ouder heeft in deze zaak een beroep gedaan op het recht op family life, artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het Hof overweegt dat hier ook acht geslagen dient te worden op de omstandigheden die zich hebben voorgedaan. De Zwitserse rechter had namelijk bevolen tot aanhouding van uitvoering van de Zwitserse HKOV-uitspraak in afwachting van de procedure bij het EHRM. Dit bracht met zich mee dat het kind tweeënhalf jaar in Zwitserland verbleef en hij in Zwitserland geworteld was. Volgens het Hof komt daarbij dat een traumatische scheiding van de verzorgende ouder gevolgen voor het kind kan hebben en dat het feitelijk onmogelijk voor de verzorgende ouder is om terug te keren naar Israël. Hierbij heeft het Hof in aanmerking genomen dat de verzorgende ouder in Israël het risico liep om strafrechtelijk vervolgd te worden en daar geen middelen van bestaan heeft.

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais