Blog - Brexit en mogelijke gevolgen voor IKO-zaken

Blog - Brexit en mogelijke gevolgen voor IKO-zakenOp 11 april 2019 besloot de Europese Raad de terugtrekkingsdatum van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te verlengen naar 31 oktober 2019. Ondanks dat de onderhandelingen met de Europese Unie nog gaande zijn, vindt Centrum IKO het van belang om de ontwikkelingen op de voet te volgen en voortdurend informatie in te winnen wat betreft de mogelijke gevolgen voor kinderontvoeringszaken.

De gevolgen van een Brexit voor IKO-zaken blijven waarschijnlijk beperkt. Ook voor het netwerk en de samenwerking verandert er waarschijnlijk niets nu er kan worden teruggevallen op de kaders van het HKOV en HKBV die sinds 1990 van toepassing zijn tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met betrekking tot de mogelijkheid om een beroep te doen op de Brussel II-bis verordening zal het afhankelijk zijn van de vraag of het Verenigd Koninkrijk middels een ander samenwerkingsverband gebonden blijft aan Brussel II-bis na de uittreding. De moeilijkheid van de uittreding zal met name zitten in de erkenning en tenuitvoerlegging, in de zogeheten ‘overrule-bepaling’ en in overgangsrechtelijke kwesties.[1] Het Centrum IKO zal de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit en internationale kinderontvoering blijven volgen om u zowel tijdens de overgangsperiode als na de Brexit van juridisch advies op maat te kunnen voorzien.

Geplaatst op 21 augustus 2019
   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais