Themamiddag Strafrecht 20 juni 2019

Themamiddag Strafrecht 20 juni 2019Op 20 juni 2019 heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering samen met D.I.A.L. Lawyers de themamiddag Strafrecht en IKO georganiseerd. Dit was tevens de eerste advocatenbijeenkomst in 2019.


TIjdens deze bijeenkomst hebben advocaten, het Openbaar Ministerie, de politie, de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en het Centrum IKO onder leiding van dagvoorzitter Kristy Wehrung gesproken over de rol van het strafrecht in Internationale Kinderontvoeringszaken. Dhr. mr. Daniel Fontein (strafrechtadvocaat), mw. mr. Justine Asbroek (OvJ) en dhr. dr. Martha hebben gesproken over hun rol in IKO zaken. Vervolgens heeft onder leiding van Kristy Wehrung een paneldiscussie plaatsgevonden. Gedurende deze discussie is onder andere gesproken over de verschillende instrumenten van Interpol, de rol van de politie in IKO zaken, de vraag of wel of niet aangifte dient te worden gedaan, de afstemming tussen het civiele recht en het strafrecht en de vraag naar op welk moment in de strafrechtketen kan worden verwezen naar mediation.

Veel dank aan alle sprekers en aanwezigen voor deze interessante middag!

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais