Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?

Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?Voor een vakantie met het kind of het aanvragen van een reisdocument van het kind is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Wanneer ouders uit elkaar zijn en de ene ouder bijvoorbeeld met de kinderen op vakantie wil, kan het voorkomen dat de andere ouder het hier niet mee eens is.


De redenen van de ouder hiervoor verschillen: er kan de angst bestaan dat de andere ouder niet terugkeert met de kinderen na de vakantie of er spelen al conflicten tussen de ouders die de toestemming voor de vakantie belemmeren. Wanneer ouders er onderling niet uitkomen en er dus geen toestemming kan worden verkregen van de andere ouder, is het een mogelijkheid om de rechter te vragen om vervangende toestemming.

De procedures

Voor een procedure vervangende toestemming voor vakantie is een advocaat nodig, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. De procedure start wanneer de advocaat van de gezaghebbende ouder het verzoekschrift indient bij de rechtbank. De rechtbank behandelt het verzoek binnen zes weken. Het is ook mogelijk, indien er sprake is van een spoedeisend belang, om een kort geding aan te spannen. Op die manier kan binnen een korte termijn al een uitspraak van de rechter verwachten: twee weken na de zitting doet de voorzieningenrechter dan uitspraak.

Voor de vervangende toestemming voor een reisdocument van het kind geldt ten aanzien van de verplichting tot het hebben van een advocaat wat anders. Voor het indienen van het verzoekschrift bij deze procedure is namelijk geen advocaat verplicht. In het geval van hoger beroep in deze procedure is een advocaat echter wel verplicht. Een procedure voor vervangende toestemming voor een reisdocument kan de ouder dus zelf starten door middel van een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechter doet in deze procedure zo snel mogelijk uitspraak en zal rekening houden met de termijn waarop het kind het reisdocument nodig heeft.


Bemiddeling

Voor de weigerende ouder is het goed om te weten dat het weigeren van een vakantie ook in diens nadeel kan gaan werken. Het wordt namelijk niet in het belang van het kind geacht om vakanties voor kinderen onnodig te ‘frustreren’. Wanneer de weigering voortkomt uit angst voor een internationale kinderontvoering is, is het uiteraard een ander verhaal.

Het beste is uiteraard dat ouders er zelf onderling uitkomen. Wellicht kan mediation of een andere vorm van bemiddeling een uitkomst bieden voor ouders. Het er samen uitkomen is immers in het belang van het kind.  Voor informatie kunt u contact opnemen met Het Mediation Bureau, te bereiken op 088 800 90 09.

Geplaatst op 26 juni 2019

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais