Persbericht - Reizen met kinderen: ga voorbereid op vakantie!

Persbericht - Reizen met kinderen: ga voorbereid op vakantie!Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. Om kinderontvoeringen te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee of deze toestemming er is. Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de Marechaussee nader onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag en kan u veel tijd kosten. Door deze vertraging loopt u het risico uw vlucht te missen.

De Marechaussee is extra alert op kinderontvoeringen en besteedt volgens de Schengengrenscode bijzondere aandacht aan minderjarigen die naar het buitenland gaan. Niet elk kind dat de grens over gaat, gaat op vakantie. Eenmaal over de grens keert meer dan de helft van de ontvoerde kinderen niet meer terug. Om kinderontvoering tegen te gaan controleert de Marechaussee wat de gezagssituatie is en of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s).  
 
Voorkom vertraging en ga goed voorbereid op reis. Met de juiste documenten kunt u bij de grensbewaking zowel de toestemming als de gezagssituatie snel duidelijk maken. Dit zorgt voor een vlottere grenspassage. Om de benodigde toestemming aan te tonen kunt u gebruik maken van het door het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO), de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland”. Daarnaast kunt u met aanvullende documenten de gezagssituatie inzichtelijk te maken. Welke documenten hiervoor nodig zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.  
 
Om zowel vertragingen als kinderontvoeringen te voorkomen, lanceren het Centrum IKO en de Marechaussee een campagne om ouders goed voorbereid op vakantie te laten gaan. De Minister van Defensie Ank Bijleveld is de korpsbeheerder van de Marechaussee en doet de aftrap van de campagne op 5 juni om 18:15 uur op Schiphol Plaza voor de politiepost van de Koninklijke Marechaussee.
 
Ter informatie: Uit cijfers van het Centrum IKO blijkt dat in 2017 288 kinderen zijn ontvoerd, voornamelijk binnen het Schengengebied.
   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais