Crossborder mediation: een succesvolle oplossing bij internationale kinderontvoeringen

Crossborder mediation: een succesvolle oplossing bij internationale kinderontvoeringenBrussel, 16 oktober 2018 – Gisteren startte de week van Mediation. Deze week beoogt extra aandacht te besteden aan het belang van familiebemiddeling in internationale kinderontvoeringssituaties. Ondanks het succes, blijft mediation onvoldoende gebruikt in Europa.


In Europa, een continent zonder grenzen en gekenmerkt door significante migratiestromen, zijn internationale relaties en huwelijken zeer gewoon geworden. Binnen de EU vinden elk jaar zo’n 180 000 internationale huwelijken plaats. Wanneer een familie conflict escaleert, kan dat soms leiden tot een internationale kinderontvoering. We spreken van een internationale kinderontvoering wanneer een ouder zijn of haar kind meeneemt naar een ander land zonder de toestemming van de andere ouder met het doel om zich daar permanent te vestigen. In Europa betreffen circa 23% van de zaken die bij de Europese missing children hotlines binnenkomen een internationale kinderontvoering.

Naar de rechtbank stappen lijkt de meest evidente oplossing om deze conflicten op te lossen. Maar dit kan zorgen voor een traumatische ervaring voor het kind, dat gevangen zit tussen de meningen van zijn ouders, én voor de ouders, die vaak verwikkeld raken in een jarenlang juridisch gevecht. Daarentegen is gebleken dat crossborder mediation een efficiëntere en meer vreedzame procedure is. In crossborder mediation trachten opgeleide professionelen in rechtstreekse interactie met de ouders samen te zoeken naar oplossingen die het best passen bij de specifieke gezinssituatie. Ze zoeken naar oplossingen die aanvaardbaar zijn voor beide partijen en stellen het belang van de betrokken kinderen centraal.

Hilde Demarré, Beleidsmedewerker bij Missing Children Europe en tevens opgeleid familiemediator, heeft de voordelen van mediation voor de betrokken kinderen al meerdere keren mogen ondervinden: “Mediation is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. Daardoor zullen mediation overeenkomsten langer standhouden. Ouders werken immers aan een oplossing die ze beiden fair vinden.”

De praktijk leert ook dat mediation efficiënter is: 75% van de bemiddelingszaken in internationale kinderontvoeringen in Europa leidt tot een (gedeeltelijk) overeenstemming. Een Europese studie uit 2014 heeft bovendien aangetoond dat mediation veel tijd en geld kan besparen in vergelijking met een gerechtelijke procedure. Ondanks alle voordelen blijft mediation echter redelijk onbekend bij de gemiddelde burger.

Daarom wil Centrum IKO, in samenwerking met Missing Children Europe en andere landelijke organisaties, aandacht vestigen op de mogelijkheden van mediation bij internationale kinderontvoeringen. Hiermee willen we alle belangrijke belanghebbenden aanspreken: waaronder zowel ouders en mediatiors als andere professionals, opdat het belang van mediation als een van de beste instrumenten voor het verzekeren van het belang van kinderen zichtbaar en erkend wordt bij verschillende juridische instanties.

Zie infografiek.

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais