Persbericht: Minder kinderontvoeringen deze zomer

Voor het eerst ziet het Centrum een lichte daling in de zomerontvoeringen. Hierbij gaat het vooral om kinderen die na de afgesproken omgang in de zomervakantie niet terugkeren naar Nederland. Deze kinderen worden door één van hun ouders gedwongen zonder afscheid van school en vriendjes in een onbekende omgeving een nieuw leven op te bouwen.


PERSBERICHT

Centrum Internationale Kinderontvoering

Hilversum, 14 september 2018

Minder kinderontvoeringen deze zomer

Voor het eerst ziet het Centrum een lichte daling in de zomerontvoeringen. Hierbij gaat het vooral om kinderen die na de afgesproken omgang in de zomervakantie niet terugkeren naar Nederland. Deze kinderen worden door één van hun ouders gedwongen zonder afscheid van school en vriendjes in een onbekende omgeving een nieuw leven op te bouwen. Om dit leed voor kinderen te voorkomen heeft het Centrum IKO geïnvesteerd om de informatie over toestemming voor vakantie voor ouders en professionals beter toegankelijk te maken. Ruim honderdduizend unieke bezoekers hebben in de zomer deze informatie en het formulier “ Toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland” op onze website geraadpleegd.

Op deze dag van de echtscheiding wijst het Centrum IKO op het belang van preventie. Kinderontvoering kan het extreme gevolg zijn van een internationale vechtscheiding. Het Centrum IKO is voorzichtig optimistisch dat door de goede voorlichting bewustwording bij ouders ontstaat, dat ouders gezamenlijk een beslissing voor een verhuizing moeten nemen.

Directeur Coşkun Çörüz: “ We zijn blij dat het aantal kinderontvoeringen in de zomer licht gedaald is en hopen dat deze trend in de rest van het jaar door zet. Elk ontvoerd kind is immers één teveel.”

Opvallende feiten n.a.v. de ontvoeringen deze zomer:

  1. Voor het eerst een lichte daling: 32 kinderen ontvoerd in 2018 ten opzichte van 36 kinderen in 2017;
  2. Bijzonder dit jaar was, dat in verschillende zaken de achterblijvende ouders van ontvoerende ouders te horen kregen, dat het kind zelf niet zou willen terugkeren naar Nederland.
  3. Toplanden van zomer 2018 zijn: Spanje (4 kinderen), Turkije (4 kinderen), Polen (3 kinderen), België (3 kinderen);
  4. Het jongste ontvoerde kind is 7 maanden, het oudste 16 jaar;
  5. Meeste kinderen zijn ontvoerd uit de provincie Zuid-Holland;
  6. 20 kinderen zijn ontvoerd door de moeder (62,5%), 12 kinderen door de vader (37,5%);
  7. Van de 32 ontvoerde kinderen is meer dan de helft (17) leerplichtig.
  8. Naast de 32 kinderen die uit Nederland zijn ontvoerd, zijn ook 8 kinderen in de zomervakantie naar Nederland ontvoerd. (3 kinderen uit Zweden, 2 kinderen uit België, 1 kind uit ieder St. Eustatius, Roemenië en Bulgarije.
  9. Bij 4 ontvoerde kinderen was een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd. In nog drie andere zaken was jeugdzorg al in een vrijwillig kader betrokken.
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais