eWELL onderzoeksresultaten gepresenteerd

eWELL onderzoeksresultaten gepresenteerdOp donderdag 23 en vrijdag 24 november was de presentatie van het Europees onderzoek ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (eWELL)!

Het Centrum IKO presenteert met de partners Child Focus (België), Universiteit Antwerpen, CFPE-Enfants Disparus (Frankrijk), de Franse Centrale Autoriteit en Missing Children Europe na een tweejarig durend onderzoek de resultaten. Het doel: het welzijn verbeteren van kinderen die zijn achtergehouden in of meegenomen naar een ander land door een van hun ouders. Het onderzoek zal juridische professionals en beleidsmakers, die bij deze internationale zaken zijn betrokken, meer inzicht geven in de psychologische effecten van een dergelijke meename dan wel achterhouding op kinderen. Er wordt gekeken welke factoren hun welzijn beïnvloeden. De resultaten zullen bijdragen aan een betere beoordeling van ‘het belang van het kind’.  Hierbij de brochure met uitkomsten uit het eWELL onderzoek. En lees het volledige onderzoek hier. 
   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais