De rechter spreekt: Vader heeft geen gezag, de Centrale autoriteit moet toch het verzoek tot teruggeleiding in behandeling nemen

De rechter spreekt: Vader heeft geen gezag, de Centrale autoriteit moet toch het verzoek tot teruggeleiding in behandeling nemen

Vader en moeder hebben samen twee kinderen waarover zij na hun scheiding in 2014 gezamenlijk het gezag over zijn blijven uitoefenen. Vanwege de zeer spanningsvolle relatie tussen de ouders en het ontbreken van contact tussen de kinderen en de vader, zijn de kinderen in augustus 2015 onder toezicht gesteld, met de bedoeling dat er gewerkt zou worden aan contactherstel tussen vader en kinderen. In januari 2016 is de moeder met het eenhoofdig gezag over de kinderen belast. In juni 2016 blijkt de moeder met de kinderen verhuisd te zijn naar Australië.


Vader dient een verzoek tot teruggeleiding in bij de Centrale autoriteit. De Centrale autoriteit beslist bij beschikking dat zij het verzoek van de vader niet in behandeling kan nemen. Hiertoe dient de advocaat van vader op grond van artikel 6 lid 2 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering een bezwaarschrift in bij de Rechtbank Den Haag.
 


De rechtbank overweegt het volgende. Door de maatregel van de ondertoezichtstelling is de moeder in haar gezag beperkt. Het gezag wordt onder toezicht en met hulp van de gecertificeerde instelling (GI) uitgeoefend. De moeder dient bij wezenlijke beslissingen over de verzorging en opvoeding met de gezinsvoogd te overleggen en eventuele (schriftelijke) aanwijzingen op te volgen. De GI heeft de bevoegdheid om een (schriftelijke) aanwijzing omtrent de verblijfplaats van de kinderen te geven. De moeder heeft de gezinsvoogd niet op de hoogte gesteld van haar voornemen tot emigratie naar Australië met de kinderen. De gezinsvoogd heeft verklaard niet in te stemmen met de verhuizing van de kinderen naar Australië. Indien zij op de hoogte was van het plan van de moeder om te verhuizen naar Australië, zou zij een schriftelijke aanwijzing hebben gegeven.


Doordat de moeder haar voornemen tot verhuizing niet bekend heeft gemaakt, heeft zij inbreuk gemaakt op de bevoegdheden van de GI. De moeder onttrekt hiermee de kinderen aan het toezicht dat de rechter noodzakelijk heeft geacht. Ook heeft zij haar verplichting om het contact tussen vader en kinderen te bevorderen geschonden en maakt zij een inbreuk
  op het recht op family life (artikel 8 EVRM) van de vader en de kinderen. Daarbij komt nog dat de moeder op 26 april 2016 ter zitting bij het Gerechtshof heeft verklaard dat zij op dat moment niet wilde verhuizen omwille van de rust van de kinderen en dus haar voornemen en intenties verborgen heeft gehouden.


Gelet op het bovenstaande is er volgens de rechtbank in het onderhavige geval sprake van een ongeoorloofde overbrenging van de kinderen naar Australië. De rechtbank verklaart het bezwaar van de vader gegrond en gelast de Centrale autoriteit het verzoek van de vader in behandeling te nemen.

Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2016:16599


Mw. mr. M. Veerman, jurist Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais