Training internationaal netwerk Cross-border Family Mediators

Training internationaal netwerk Cross-border Family Mediators

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2017 heeft mr. Irene Kroezen van het Mediation Bureau van het Centrum IKO samen met een crossborder mediator, drs. Anneke van Teijlingen, een training gegeven aan het crossborder family mediators netwerk van Missing Children Europe (MCE). De training vond plaats in Brussel. Het CBFM netwerk komt jaarlijks bijeen voor een intervisiebijeenkomst waarbij tevens een training wordt verzocht. Dit keer werd gevraagd of een training verzocht kon worden over de wijze waarop de mediators meer crossborder mediation zaken in eigen land konden verkrijgen.


De mediators uit het netwerk zouden graag meer crossborder mediation zaken willen doen, dan wel in eigen land, dan wel in ander land. In Nederland is crossborder mediation een vast onderdeel van de werkwijze omtrent inkomende internationale kinderontvoeringszaken. Ook bij andere rechtbanken in Nederland wordt de inzet van crossborder mediation steeds meer bekend. Het doel van de training was om de Europese mediators van verschillende handvatten te voorzien en te inspireren om ook in eigen land vaker crossborder mediation te kunnen inzetten, zodat meer ouders baat hebben bij het vinden van een passende oplossing.

Tijdens de anderhalve dag training is gesproken over wijzen waarop crossborder mediation beter bekend kan worden bij de verschillende autoriteiten. De crossborder mediators hebben tevens met elkaar besproken wat zij op internationaal niveau kunnen bereiken. Zo is een begin gemaakt aan een memorandum waarin aanbevelingen worden gedaan. De Europese Commissie heeft tevens een eerste aanzet gegeven crossborder mediation vaker toe te passen in internationale kinderontvoeringszaken. Dit is weergegeven in voorstel omtrent de herziening van de Brussel IIbis verordening. Na afloop van de training hebben de crossborder mediators de dag voortgezet met de intervisie van een aantal crossborder mediation zaken.

Mw. mr. I. Kroezen, coördinator Mediation Bureau en project-assistent LEPCA
   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais