Pilot ‘de bijzondere curator in kinderontvoeringszaken’

Pilot ‘de bijzondere curator in kinderontvoeringszaken’Het Centrum IKO is betrokken bij de pilot ‘de bijzondere curator in kinderontvoeringszaken’. Deze pilot is een initiatief van het team Familie & Bureau Liaisonrechter van de rechtbank Den Haag en is van start gegaan op 17 maart 2017. Vanaf dat moment wordt er standaard een bijzondere curator benoemd in internationale kinderontvoeringszaken.


Het is de taak van de bijzondere curator om de stem en het belang van het kind te vertegenwoordigen in de procedure. In andere familie zaken is het al langere tijd mogelijk dat de rechter een bijzondere curator voor een kind benoemd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien
  sprake is van een heftige scheiding, waardoor  een strijd tussen de belangen van de ouders en de belangen van het kind is ontstaan. Het is uniek en belangrijk dat nu tevens de mogelijkheid wordt onderzocht een bijzonder curator in internationale kinderontvoeringszaken te benoemen. Het gaat bij een kinderontvoering om een spoedprocedure, waarbij niet ten gronde naar de zaak wordt gekeken en beslist. Bij een kinderontvoering naar Nederland buigt de Nederlandse rechter in Den Haag zich in principe slechts over de vraag of het kind terug moet naar het land van zijn gewone verblijfplaats. Het is belangrijk dat het kind tevens in deze spoedprocedure de mogelijkheid krijgt vertegenwoordigd te worden.


Het Centrum IKO heeft meegedacht over de pilot en de praktische uitvoering daarvan. Bij het Mediation Bureau van het Centrum IKO is een coördinatiepunt komen te liggen voor de bijzondere curatoren die in een kinderontvoeringszaak benoemd kunnen worden. De pilot liep oorspronkelijk tot juli 2017, maar is vanwege het aantal zaken verlengd tot september 2017. In september zal de pilot worden geëvalueerd.


Mw. mr. I. Kroezen, coördinator Mediation Bureau en project-assistent LEPCA
   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais