Internationale omgang met hindernissen

Internationale omgang met hindernissen

De omgang met je kind als gescheiden ouder kan nogal eens problematisch verlopen - en al helemaal over landsgrenzen heen. Dat heeft vader Cees-Jan van der Lei (35) ervaren in een periode van jarenlang touwtrekken over de omgang met zijn dochter Emily (9), die met haar moeder in Polen woont. Hij ziet en spreekt Emily nu met enige regelmaat, maar er zijn jaren voorbijgegaan dat er helemaal geen contact was. Een periode van veel verdriet en frustratie was dat.

Toen Emily in Engeland woonde met haar moeder, die alle omgang met vader blokkeerde, heeft Cees-Jan een procedure opgestart voor een internationale omgangsregeling op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Die kostte handenvol geld aan advocaten, maar leverde niets op omdat moeder tussentijds naar Polen verhuisde. Cees-Jan: “Ik ben in Polen niet opnieuw gaan procederen. We stonden toch al tweemaal voor de rechter in Polen in zaken die de moeder had aangespannen. Kostte me weer veel geld, maar een lichtpuntje was dat de rechter in één van die zaken bepaalde dat ik driemaal per week via Skype contact met mijn dochter moest hebben.”

Ook al komt het daar in de praktijk niet altijd van, het heeft toch de weg geëffend naar herstel van het contact. Er zijn bezoeken over en weer van vader en dochter en vader heeft besloten het erbij te laten. “Want de hele situatie is belastend voor het kind. Dat maakt zij allemaal mee en zit er steeds tussen.”

Sinds 2011 staat Cees-Jan in contact met het Centrum IKO en hij is daar zeer over te spreken. “Als ik jullie niet had gehad, was ik helemaal doorgeflipt. Het helpt heel erg als je de telefoon kunt pakken, om advies kunt vragen en vooral als je je verhaal kwijt kunt.”

De heer W. van Campen, regiomedewerker Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais