De rechter spreekt: Ondertoezichtstelling kinderen door voorgenomen verhuizing naar Libië

De rechter spreekt: Ondertoezichtstelling kinderen door voorgenomen verhuizing naar Libië

De moeder is voornemens om met haar vier kinderen naar Tripoli in Libië te verhuizen om zich bij haar nieuwe partner te voegen. De Raad voor de Kinderbescherming heeft verzocht om een ondertoezichtstelling van de kinderen. Hiermee moet voorkomen worden dat de moeder naar Libië afreist. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen en een ondertoezichtstelling van 20 juni 2016 tot 20 februari 2017 uitgesproken. <<lees verder>>De moeder gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. De Raad verzoekt het Hof om het hoger beroep van de moeder te verwerpen en de beschikking van de rechtbank te bekrachtigen.

 

Op grond van artikel 1:255 lid 1 BW kan de kinderrechter een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd. De vraag die centraal staat in de onderhavige procedure bij het Hof is of de minderjarigen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd door het plan van de moeder om naar Tripoli in Libië te verhuizen. De moeder meent van niet. 

 

De moeder stelt dat de rechtbank de nadruk heeft gelegd op het negatief reisadvies en aannames heeft gedaan over de ontplooiingskansen en het toekomstige familieleven van het gezin in Libië. De Raad voor de Kinderbescherming stelt dat de moeder de gevolgen van een dergelijke verhuizing bagatelliseert en dat de twee oudste kinderen zelf hebben aangegeven niet naar Libië te willen verhuizen. Daarnaast stelt de Raad dat het belang van het kind centraal moet staan in de afweging die de rechter moet maken. De Raad geeft aan de wens van moeder om te verhuizen te begrijpen, maar dat de moeder onvoldoende stilstaat bij de impact die dit op de kinderen heeft.

 

Gezien de onveilige situatie in Libië en het feit dat de oudste twee minderjarigen niet naar Libië willen verhuizen adviseert ook de bijzonder curator om de minderjarigen onder toezicht te stellen. De vader van de oudste twee kinderen heeft ter terechtzitting medegedeeld dat hij dezelfde visie als de bijzonder curator deelt.

 

Het Hof geeft aan dat de moeder als uitstekende opvoedster gezien wordt en dat er op dit moment geen zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen. Het Hof laat het belang van de oudste twee kinderen zwaar meewegen. Voor hen zal een verhuizing naar Libië een grote impact hebben. Een verhuizing zal betekenen dat zij zonder hun vader zullen opgroeien en hem eventueel uitsluitend tijdens vakanties kunnen zien. Het Hof deelt daarom dan ook de visie van de Raad dat de maatregel van ondertoezichtstelling in dit geval noodzakelijk is om te voorkomen dat de moeder met de minderjarige naar Libië gaat verhuizen. Het Hof bekrachtigd de uitspraak van de rechtbank.

 

Gerechtshof Den Haag, 21-12-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4127

 

 

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais