Tweede IKO lezing 'Over de grens'

Tweede IKO lezing 'Over de grens'

Op 21 november 2016 heeft de tweede IKO lezing plaatsgevonden, georganiseerd door het Centrum Internationale Kinderontvoering in samenwerking met en bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tijdens deze IKO lezing is teruggeblikt op de afgelopen tien jaar en is vooruit gekeken. Wat kan er nog verbeterd worden de komende tien jaar? Tevens is stilgestaan bij het tienjarig bestaan van het Centrum IKO.

De lezing is geopend door directeur van het Centrum IKO, dhr. Çörüz, die heeft teruggekeken op het werk van het Centrum IKO de afgelopen tien jaar en de samenwerking met de ketenpartners. Ook heeft hij verschillende cijfers gepresenteerd. Zo heeft het Centrum IKO in de afgelopen tien jaar meer dan 45.500 contactmomenten gehad en hebben er in de afgelopen tien jaar bijna 1500 kinderontvoeringszaken gespeeld, waarbij bijna 2200 kinderen betrokken zijn (geweest). Verder is vooruitgekeken op de plannen van het Centrum IKO voor de komende jaren, waarbij de advisering aan ouders en professionals als kerntaak voorop staat. Daarna volgde dhr. Bervoets, hoofd Centrale autoriteit Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij heeft vooral gesproken over de ontwikkelingen en de samenwerking tussen de Centrale autoriteit en het Centrum IKO. Deze samenwerking als ook de samenwerking tussen en met de andere ketenpartners werd zeer geroemd tijdens de tweede IKO lezing.

Vervolgens heeft dhr. Sumner, tevens voorzitter van de dag, de aanwezigen voorgelicht over de Brussel II bis verordening en de wijzigingen die omtrent deze verordening worden voorgesteld. Het Nederlands model is daarin als voorbeeld genomen, hetgeen tot gevolg heeft dat Nederland weinig hoeft te veranderen aan de werkwijze omtrent de aanpak van internationale kinderontvoeringen, indien deze wijzigingen worden doorgevoerd. Duidelijk bleek tijdens de tweede IKO lezing dat Nederland trots mag zijn op deze aanpak en de voortrekkersrol die het land heeft op dit gebied. Zeer bijzonder is het feit dat tijdens deze tweede IKO lezing ook een ouder zijn verhaal heeft gedaan over de ontvoering van zijn kind, de problemen waar een vader zonder gezag tegenaan loopt en de obstakels bij terugkeer.

Na de pauze heeft mw. Ruitenberg gesproken over het proefschrift dat zij heeft geschreven op het gebied van internationale kinderontvoering en het belang van het kind. Op haar vraag aan het publiek hoe Nederland de voortrekkersrol op dit gebied kan behouden, werd onder andere gereageerd dat Nederland wellicht nog een slag kan slaan in de nazorg en het welzijn van kinderen die ontvoerd zijn geweest. Vervolgens heeft dhr. Van Oijen, senior rechter en voorzitter van de expertgroep Maatwerk en Mediation, gesproken over mediation, de meerwaarde daarvan en de benodigde wijziging in de mindset van professionals in het werkveld.

Ten slotte was het de beurt aan Irène Storm, schrijfster van het kinderboek ‘Over de grens’, het eerste kinderboek over internationale kinderontvoering. Dit boek is geschreven voor het tienjarig bestaan van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Zij heeft haar boek gepresenteerd en de directeur van het Centrum IKO heeft de eerste exemplaren van het boek uitgereikt aan de dhr. Bervoets en dhr. Leenders van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daarnaast aan de andere ketenpartners op het gebied van internationale kinderontvoering. De lezing is afgesloten met een borrel. Het Centrum IKO kijkt terug op een zeer geslaagde en succesvolle tweede IKO lezing.

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais