LEPCA II- webinar 3 & 4 Brussel IIbis

LEPCA II-  webinar 3 & 4 Brussel IIbis
Met de zomerperiode achter ons, is de tijd aangebroken voor de derde en vierde webinar uit de LEPCA II reeks. Centraal stond tijdens de derde webinar de toepassing van de Brussel IIbis Verordening. De vierde en tevens laatste webinar over Europese jurisprudentie staat gepland op 7 en 8 november en wordt op beide dagen live uitgezonden van 16.00-17.30 uur.

Dr. Ian Sumner, expert op het gebied van het internationaal privaatrecht, heeft in twee delen van 1,5 uur tot in detail uitleg gegeven over de Brussel IIbis Verordening.  In het eerste deel werd ingegaan op de internationale jurisdictie, oftewel op de vraag welke rechter bevoegd is binnen de internationale kinderontvoeringsproblematiek. Indien een kind wordt ontvoerd binnen de Europese Unie is de rechter van de lidstaat waar het kind op dat moment is, bevoegd om te beslissen over de kinderontvoering. Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag kan een verzoek tot teruggeleiding worden ingediend bij deze rechter. Nu het kind binnen de EU is ontvoerd, biedt de Brussel IIbis Verordening aanvullende regels . Dit betekent dus dat wanneer een kind van de ene naar de andere EU-lidstaat wordt ontvoerd, naast het Haags Kinderontvoeringsverdrag ook de Brussel IIbis Verordening geraadpleegd kan worden. Een van de meest opvallende regelingen uit de Brussel IIbis Verordening betreft de ‘overrule procedure’. Indien de rechter in het land waar het kind naartoe is ontvoerd, besluit dat het kind niet hoeft terug te keren, kan de rechter in het land van herkomst als het ware een tweede kans krijgen om over de teruggeleiding te beslissen.

Tot slot kijken wij uit naar de laatste webinar van de LEPCA II reeks. Gedurende het eerste deel wordt aandacht besteed aan de internationale kinderontvoeringszaken in het licht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door een gespecialiseerde EHRM-advocaat. Tijdens het tweede deel worden interessante uitspraken van rechters uit verschillende EU landen besproken door twee ervaren kinderontvoeringsadvocaten.

mr. Cristina Lazar en mr. Irene Kroezen
Project coördinator en project assistent LEPCA II

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais