De rechter spreekt: vervangende toestemming verleent voor vakantie ondanks politieke instabiliteit

De rechter spreekt: vervangende toestemming verleent voor vakantie ondanks politieke instabiliteit
Wanneer er met een minderjarige naar het buitenland wordt gereisd, is er toestemming van de ouder(s) met gezag nodig. Hiervoor is ‘het toestemmingsformulier reizen met een minderjarige’ ontwikkeld door het Centrum IKO in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Rijksoverheid. Maar wat gebeurt er nu wanneer de achterblijvende ouder de toestemming intrekt? De ouder die op vakantie wil met de minderjarige kan dan de stap naar de rechter wagen en vervangende toestemming vragen. Dit is wat er is gebeurd in onderstaande zaak.

Vader en moeder zijn gescheiden en hebben samen twee kinderen. De moeder heeft met toestemming van de vader een vakantie geboekt naar Turkije voor familiebezoek in een toeristische badplaats. In een later stadium trekt de vader zijn toestemming in. De vader stelt dat Turkije, gezien de recente aanslagen en de mislukte militaire coupe, een onveilig land is en wil zijn kinderen niet aan dit gevaar blootstellen. De moeder verzoekt de rechter op grond van artikel 1:253a lid 1 BW om vervangende toestemming voor de vakantie naar Turkije.

De rechter moet nu bekijken of de vakantie naar Turkije inderdaad zo gevaarlijk is geworden dat de vader in redelijkheid heeft kunnen besluiten om zijn toestemming te onthouden. Belangrijk hierin is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen negatief reisadvies heeft uitgevaardigd voor Turkije. Wel wordt er verzocht om extra alert te zijn gezien het verhoogde risico op terroristische aanslagen.

De rechter bepaalt dat de kans dat de kinderen worden blootgesteld aan de mogelijkheid om getroffen te worden door terroristische aanslagen of ander geweld, niet vele malen groter is in Turkije dan in Nederland of elders in West-Europa. Bovendien zijn ook in West-Europa de veiligheidsmaatregelen verscherpt en wordt hier ook extra alertheid betracht vanwege verwachte aanslagen uit extremistische hoek.

De rechter verleent de moeder vervangende toestemming voor de vakantie.

Rechtbank Limburg, 04-08-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:6838

Madelon Veerman
stagiaire Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais