Werkbezoeken D66 Kamerlid Vera Bergkamp en Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

Werkbezoeken D66 Kamerlid Vera Bergkamp en Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Het Centrum IKO hecht veel waarde aan samenwerking met organisaties uit het werkveld en de politiek, zowel in binnen-als buitenland. Bij binnenlandse bezoeken nodigen we graag mensen bij ons op kantoor uit om op informele wijze met elkaar informatie uit te wisselen.

Recent heeft mw. Bergkamp, Kamerlid voor D66 het Centrum IKO bezocht. Het was een prettig, open gesprek waarin de verschillende facetten van internationale kinderontvoering zijn toegelicht door de directeur en medewerkers van het Centrum. Uiteraard was hierbij aandacht voor crossborder mediation. Daarnaast spraken we over het feit dat ongehuwde vaders in Nederland niet automatisch gezag krijgen bij de geboorte van het kind en wat de effecten zijn als een moeder dan met het kind naar het buitenland vertrekt.

Een interactief werkbezoek met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating leidde tot een inspirerend “kijkje in de keuken” bij beide organisaties. De toelichting over elkaars werkwijze en welke zaken een ieder mee te maken krijgt, vergroten het vertrouwen en de samenwerking met elkaar. Iedere organisatie heeft zijn eigen kracht. Daarom vinden het LKHA en het Centrum IKO het van belang dat ouders de juiste hulp krijgen bij de juiste organisatie. Overdracht en nauwe samenwerking zijn hierbij belangrijk. Juist in zaken waarbij de moeder ook is achtergelaten in het buitenland samen met haar kinderen.

In 2017 nodigt het Centrum IKO weer nieuwe organisaties uit, waarover we u verder zullen informeren in onze volgende nieuwsbrieven.

mr. Martine Molendijk en mr. Irene Kroezen
Juristen Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais