Presentatie Georgië delegatie en lunchlezing Buitenlandse Zaken

Presentatie Georgië delegatie en lunchlezing Buitenlandse Zaken
Nederland hanteert een unieke werkwijze op het gebied van crossborder mediation bij internationale kinderontvoeringszaken. Dit thema is de afgelopen periode veelvuldig aan de orde gekomen bij diverse bijeenkomsten. Zo is er in samenwerking met de Centrale autoriteit uitleg gegeven over het ‘pressure cooker’ model aan een delegatie uit Georgië. Daarnaast was het Centrum Internationale Kinderontvoering gastspreker bij de lunchlezing over internationale kinderontvoering op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 
Medio september ontving de Centrale autoriteit een viertal afgevaardigden uit Georgië om uitleg te geven over de werkwijze omtrent internationale kinderontvoering in Nederland. Georgië is partij bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag sinds 1997 en heeft derhalve een plicht om de artikelen uit dit verdrag na te leven. Het opdoen van ervaring en kennis bij andere Ca's kan hierbij van pas komen. Een goed voorbeeld dat ter inspiratie kan dienen is de toepassing van crossborder mediation bij kinderontvoeringszaken. In Nederland is crossborder mediation als het ware geïncorporeerd in de kinderontvoeringsprocedure, wat er op neer komt dat deze vorm van mediation op een tweetal momenten aan ouders wordt aangeboden.

Eind september heeft het Centrum IKO een presentatie gegeven tijdens een lunchlezing over internationale kinderontvoering op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij heeft de directeur van het Centrum IKO gesproken over het onderwerp internationale kinderontvoering en het werk dat het Centrum IKO doet. Internationale kinderontvoering betreft een onderbelicht onderwerp en bovendien kennen ouders in situaties van internationale kinderontvoering soms ook schaamte. ‘Had je maar niet moeten trouwen met iemand uit het buitenland’ of ‘we hebben toch gewaarschuwd’, wordt nogal eens gedacht of gezegd. Ook tijdens deze lezing is aandacht besteed aan crossborder mediation en heeft de coördinator van het Mediation Bureau hierover een uitgebreide uitleg gegeven.

Ook heeft een juriste van de Centrale autoriteit uitleg gegeven over de werkzaamheden, evenals twee juristen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die zich bezig houden met internationale kinderontvoeringen. Zij spelen vooral een rol in zaken waarin een ontvoering heeft plaatsgevonden naar een land dat niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Onder andere via de Nederlandse ambassade in dat andere land proberen zij de achterblijvende ouder te ondersteunen.

mr. Irene Kroezen en mr. Marije Meijer
Juristen Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais