Advocatenbijeenkomst 26 september 2016

Advocatenbijeenkomst 26 september 2016
Op maandag 26 september 2016 heeft de advocatenbijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door het Centrum Internationale Kinderontvoering en de Vereniging IKO advocaten. Tijdens deze bijeenkomst waren vijf vertegenwoordigers van de Engelse organisatie CALA (Child Abduction Lawyers Association) aanwezig om gedachten en ervaringen uit te wisselen omtrent internationale kinderontvoeringszaken. De advocatenbijeenkomst is geopend door mw. Van der Stroom, voorzitster van de Vereniging IKO advocaten.

De Vereniging IKO advocaten houdt zich vooral bezig met het uitwisselen van informatie tussen advocaten en het op pijl houden van het kennisniveau, maar de Vereniging is ook woordvoerder voor kinderontvoering advocaten in het ketenoverleg. Vervolgens heeft Mw. Molendijk, bureauhoofd van het Centrum Internationale Kinderontvoering, de ontwikkelingen van het Centrum IKO besproken. Tevens is de IKO lezing van 21 november a.s. aangekondigd, evenals de vierde webinar van Lepca (7 en 8 november 2016) en de LEPCA conferentie in Berlijn (26 en 27 januari 2017). Ook is met trots verteld over de NRC Charity Award die is gewonnen door het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Helen Blackburn, voorzitster van de Engelse organisatie CALA, heeft deze organisatie geïntroduceerd. CALA telt op dit moment 118 leden en organiseert verschillende activiteiten voor Engelse advocaten gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringszaken. De Engelsen hebben uitleg gegeven over het verloop van een kinderontvoeringsprocedure in Engeland en Wales. In Engeland en Wales worden zo’n 300 inkomende zaken per jaar behandeld. Verteld is over de verschillende ‘orders’ die de rechter in Engeland kan afgeven en waarmee onder andere de paspoorten en reisdocumenten van de ontvoerende ouder en het kind kunnen worden ingenomen. Tevens wordt gesproken over de safe return maatregelen, die door de Engelse rechter regelmatig in de beschikking worden opgenomen, hetgeen een verschil vormt met de Nederlandse procedure.

Vervolgens hebben zowel Engelse als Nederlandse advocaten jurisprudentie besproken over onder andere de gewone verblijfplaats van een kind, de weigeringsgrond verzet van het kind en een kinderontvoering vanuit Nederland naar een niet-Verdragsland. Ook heeft CALA een lezing gegeven over de ‘voice of the child’, waarbij vooral is uitgelegd op welke wijze het kind in Engeland wordt gehoord in een kinderontvoeringsprocedure. Hierbij is ook gesproken over hoe dit in Nederland geregeld is. De bijeenkomst is afgesloten met een borrel en een buffet. Een zeer interessante en geslaagde middag!

Marije Meijer
Jurist Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais