Het Centrum IKO interviewt internationaal ontvoerde kinderen voor project EWELL

Het Centrum IKO interviewt internationaal ontvoerde kinderen voor project EWELL
Kinderen nog gewenst voor interviews voor kindvriendelijk rechtssysteem

Het Europees onderzoeksproject naar het welzijn van kinderen die internationaal ontvoerd zijn geweest, is in volle gang. De vragenlijsten aan de ouders zijn zo goed als klaar voor verzending en Centrum IKO heeft de eerste kinderen geïnterviewd… Stof tot nadenken!

Het doel van het onderzoek is ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (EWELL). Het project wil het welzijn van kinderen verbeteren door juridische professionals en beleidsmakers die bij internationale kinderontvoeringszaken zijn betrokken, meer inzicht te geven in de psychologische effecten van een internationale ontvoering op kinderen en welke factoren hun welzijn beïnvloeden. De resultaten zullen bijdragen aan een betere beoordeling van ‘het belang van het kind’.

De eerste fase van het project bestaat uit een kwantitatief onderzoek door middel van het versturen van vragenlijsten over het welzijn van hun kind aan ouders die betrokken zijn geweest bij internationale kinderontvoering. In de tweede fase van het onderzoek kunnen de kinderen die slachtoffer zijn van internationale kinderontvoering, hun eigen mening geven. Dit kwalitatieve onderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews. Inmiddels heeft Centrum IKO vijf kinderen mogen spreken over hun ervaringen met betrekking tot de periode voor, tijdens en nadat zij met een van hun ouders naar een ander land zijn gegaan of daar zijn achtergehouden. De belevingen van de kinderen lenen zich tot verdere analyse en maken het onderzoek uniek. We streven er dan ook naar zoveel mogelijk kinderen te interviewen en willen daarbij graag een beroep op u doen.

Kent u kinderen die eventueel interesse hebben om aan een interview deel te nemen en (beide) gezaghebbende ouders zijn akkoord, dan kunt u contact opnemen met Centrum IKO op telefoonnummer: +31 (0) 88 800 9000 of mailen naar: [email protected] De kinderen dienen nu de leeftijd te hebben van 12 t/m 18 jaar en in Nederland of een buurland woonachtig te zijn. De kinderen blijven in het onderzoek volledig anoniem en hun naam zal niet in het rapport worden vermeld.

De uit het onderzoek voortvloeiende resultaten, good practices en aanbevelingen zullen uiteindelijk via een conferentie eind volgend jaar met onder andere juridische professionals en beleidmakers worden gedeeld. EWELL beoogt hiermee te komen tot een goede juridische samenwerking en een kindvriendelijk rechtssysteem.

mr. Marieke Putters, projectleider eWell
   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais