Persbericht 16.09.2016: 34 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

Persbericht 16.09.2016: 34 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie
In de zomervakantie zijn 34 kinderen ontvoerd vanuit Nederland. Het jongste kind is nul jaar en het oudste kind is 16 jaar. 25 Van de ontvoerde kinderen zijn leerplichtig. Dit betekent dat 25 kinderen nog niet terug zijn in de klas bij hun klasgenootjes. In 2015 waren 25 kinderen ontvoerd in de zomervakantie en het jaar daarvoor 19 kinderen. Dit betekent dat het aantal ontvoerde kinderen in de zomervakantie dit jaar is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In twee derde van de internationale kinderontvoeringen die tijdens de afgelopen zomervakantie hebben plaatsgevonden, is de moeder de ontvoerende ouder. Het land waar deze zomer de meeste kinderen naartoe ontvoerd zijn, betreft Spanje, gevolgd door Rusland en Turkije. Achterblijvende ouders worden geconfronteerd met de ontvoering van hun kind. Hun kind komt voorlopig niet meer terug naar Nederland.

 

Uit onderzoek van het Centrum Internationale Kinderontvoering blijkt dat de achtergebleven ouders, naast het verdriet om en het gemis van hun ontvoerde kind, tevens problemen krijgen met de leerplicht. Hun leerplichtige kinderen verschijnen immers niet in de klas. Om problemen te voorkomen, kan de achterblijvende ouder zijn of haar kind uitschrijven van de school in Nederland. Hiermee kan de achterblijvende ouder echter het permanente verblijf van zijn kind in het buitenland ”accepteren”, waardoor het voor de achterblijvende ouder moeilijker kan worden om zijn of haar kind uit het buitenland terug te halen. De huidige vrijstellingsmogelijkheden in de leerplichtwet, bijvoorbeeld ziekte of studeren in het buitenland, richten zich niet op internationale kinderontvoering.

De achtergebleven ouder kan wel de leerplichtambtenaar informeren over de situatie van internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO staat deze ouders juridisch bij.

 

Vanwege bovengenoemde aantallen besteedt het Centrum IKO bovendien jaarlijks extra aandacht aan dit onderbelichte probleem in een preventieve campagne voorafgaand aan de zomervakantie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Kinderombudsman.

 

In 2015 zijn in totaal 237 kinderen ontvoerd vanuit en naar Nederland. In 2014 zijn in totaal 247 kinderen ontvoerd vanuit en naar Nederland.

 

 

 

 

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais