De rechter spreekt: van schorsing, via ontzetting en ontheffing naar eenhoofdig gezag

De rechter spreekt: van schorsing, via ontzetting en ontheffing naar eenhoofdig gezag
De feiten in deze zaak zijn als volgt. Vader en moeder zijn gescheiden en hebben samen vier kinderen. Alle kinderen zijn op een gegeven moment onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. De kinderen zijn in december 2014 weer teruggeplaatst bij moeder. De ondertoezichtstellingen zijn beëindigd op 19 november 2015.

Zowel tijdens als na het huwelijk is er sprake geweest van huiselijk geweld, mishandeling en bedreigingen. De vader heeft om deze reden dan ook een contact- en gebiedsverbod opgelegd gekregen. Vader is vervolgens op 10 december 2014 op grond van artikel 1:271 BW (oud) geschorst in de uitoefening van zijn gezag, moeder oefende vanaf dat moment alleen het gezag. Moeder is in de kerstvakantie van 2014 – met toestemming van de GI – met de kinderen naar Frankrijk gegaan en vervolgens besloten permanentte blijven. Moeder woont met de kinderen, uit angst voor vader, op een geheim adres.

Moeder heeft in eerste aanleg verzocht om de ontzetting van vader uit de ouderlijke macht. De Raad voor de Kinderbescherming heeft geadviseerd dit verzoek af te wijzen en aangegeven zich te kunnen voorstellen dat moeders subsidiaire verzoek tot ontheffing van vader uit zijn gezag wel wordt toegewezen. Een ontzetting van vader uit zijn gezag zou betekenen dat vader permanent het gezag verliest. Daarentegen kan vader bij een ontheffing zijn gezag weer terug krijgen.

Moeder heeft haar verzoek tot ontzetting althans ontheffing beperkt tot een verzoek om eenhoofdig gezag. De rechtbank wijst het verzoek van moeder toe en belast haar met eenhoofdig gezag.

Vader verzoekt nu bij het Hof om de vernietiging van de bestreden beschikking en een herstel van zijn gezag. Het Hof wijst het verzoek van vader op grond van artikel 1:251a af. Gelet op de geschiedenis van huiselijk geweld en de angst die moeder voor vader heeft, is het onaannemelijk dat er op korte termijn een verbetering in de communicatie tussen vader en moeder komt. Het Hof acht het van belang dat er op een adequate manier belangrijke beslissingen ten aanzien van de kinderen gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld de schoolkeuze of medische aangelegenheden. Indien de ouders gezamenlijk met het gezag zijn belast, zullen zij niet in staat zijn om deze beslissingen samen te nemen. Hierdoor ontstaat het onaanvaardbare risico dat de kinderen klem en verloren raken tussen de ouders.

Vader heeft in deze zaak ook aangevoerd dat er sprake was van kinderontvoering op het moment dat moeder met de kinderen naar Frankrijk is gegaan. Het Hof overweegt als volgt: aangezien vader sinds 10 december 2014 is geschorst in de uitoefening van zijn gezag en moeder vanaf dat moment het gezag alleen uitoefende, is er geen sprake van een ongeoorloofde overbrenging.

Gerechtshof Amsterdam, 01-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:734

Madelon Veerman, stagiaire Centrum IKO
Suzanne Labadie, stafjurist

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais