Nieuwe interculturele ‘tool’ tijdens mediatorsbijeenkomst

Nieuwe interculturele ‘tool’ tijdens mediatorsbijeenkomst
De eerste mediatorsbijeenkomst van het jaar heeft plaatsgevonden in juni en stond in het teken van het familieverhalenspel. Judith Limahelu, transcultureel* systeemtherapeute en bedenker van het familieverhalenspel, heeft de mediators weer van nieuwe technieken voorzien die van pas kunnen komen tijdens crossborder mediation. Via verschillende thema’s kan middels het stellen van vragen inzicht worden verkregen in iemands cultuur, normen & waarden en familiegeschiedenis. Ouders die uit verschillende culturen afkomstig zijn, hebben vaak uiteenlopende achtergronden en kunnen gebaat zijn bij het verkrijgen van dergelijke inzichten.

Judith Limahelu heeft in haar eigen praktijk vragen ontwikkeld voor families met diverse culturele achtergronden die betrekking hebben op de cultuur, achtergrond en context. Systeemtherapie ziet op de begeleiding en behandeling van gezinnen. Hierbij kan het gaan om gezinnen waarbij de mensen uit diverse culturen afkomstig zijn of waarbij de kinderen uit het gezin moeilijk gedrag vertonen. Zo stelt zij gezinnen bijvoorbeeld de vraag welke thema’s belangrijk zijn binnen hun gezin. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als vrijheid, wijsheid, trots en rijkdom. Middels deze manier van vragen stellen, komt men meer van elkaar te weten. Nu iedere familie een eigen cultuur heeft, is het geschikt voor uiteenlopende gezinnen.

Enerzijds is uitgelegd hoe vragen uit het spel kunnen worden toegepast in de praktijk, anderzijds is in groepjes zelf ervaren hoe gewerkt kan worden met de vragen. Een voorbeeldvraag in het thema wijsheid is bijvoorbeeld “Vertel een wijsheid of verhaal over je land of streek van herkomst”. In vijf minuten kan degene die deze vraag heeft gekregen hierover vertellen. Een ander voorbeeld in het thema respect was: “Hoe ziet de rolverdeling tussen de mannen en de vrouwen uit jouw familie eruit”. Doorgaans wordt in crossborder mediation enkel met de ouders gesproken en niet met de familie die erachter zit. Echter is het de ervaring van de mediators dat dit vaak wel een belangrijke factor voor ouders is die meespeelt om tot overeenstemming te komen.

De tweede helft van de bijeenkomst is besteed aan de evaluatie van de crossboder mediations die hebben plaatsgevonden. De rol van het jonge kind is hierbij besproken en tevens de positie van de niet gespecialiseerde advocaat.

mr. Irene Kroezen, coördinator Mediation Bureau en project-assistent LEPCA

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais