Centrum IKO geeft workshops over Nederlandse werkwijze tijdens Europese conferentie Protecting the Child in Berlijn en International Academy of Family Lawyers in Den Haag

Centrum IKO geeft workshops over Nederlandse werkwijze tijdens Europese conferentie Protecting the Child in Berlijn en International Academy of Family Lawyers in Den Haag
Van 25 tot en met 27 mei 2016 vond de Europese conferentie “Protecting the Child” plaats in het kader van een Europees project op het gebied van internationale kinderontvoering. Stafjuristen van het Centrum IKO Cristina Lazar en Mathijs Storm, en kinderpsycholoog drs. Birgitte Beelen, tevens als crossborder mediator verbonden aan het Mediation Bureau, hebben deelgenomen aan deze conferentie en workshops gegeven.

In het kader van de Civil Justice Programme van de Europese Commissie wordt door de Duitse Bundesverband Mediation e.V. in samenwerking met onder andere het Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming (BLIK) te Den Haag een project op het gebied van internationale kinderontvoering gecoördineerd.  Van 25 tot en met 27 mei 2016 vond in Berlijn de Europese conferentie “Protecting the Child” plaats in het kader van dit project met deelnemers uit 21 verschillende Europese landen. Tijdens deze conferentie stond centraal om via plenaire sessies en verschillende interactieve workshops de verschillen in de Europese landen met betrekking tot behandeling van kinderontvoeringszaken te identificeren, de samenwerking van rechters in de Europese landen te verbeteren evenals om het middel mediation in internationale kinderontvoeringszaken (meer) toe te passen. Hierbij werd in het bijzonder ook aandacht besteed aan de rol en de stem van het kind in internationale kinderontvoeringszaken.

In samenwerking met mr. Annette Olland, seniorrechter en voorzitter van het Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming, mr. Mathijs Storm, stafjurist van het Centrum IKO en crossborder mediator, een workshop gegeven over de Nederlandse werkwijze in internationale kinderontvoeringszaken. In deze workshop is besproken hoe de rechtbank Den Haag te werk gaat bij verzoeken tot teruggeleiding en hoe de crossborder mediations in internationale kinderontvoeringszaken via een pressure cooker model plaatsvinden. Ook is de samenwerking tussen de rechtbank Den Haag en het Mediation Bureau besproken, waardoor in Nederland de mogelijkheid van crossborder mediation geïntegreerd is in teruggeleidingsprocedures, wat een inspiratie vormt voor andere landen.

Op voordracht van het Centrum IKO heeft drs. Birgitte Beelen, kinderpsycholoog en als crossborder mediator verbonden aan het Mediation Bureau, een workshop gegeven over het belang van de stem van het kind en hoe gesprekken gevoerd kunnen worden met kinderen. Psychologische aspecten in de ontwikkeling van kinderen en bij kinderen met een traumatische ervaring zijn uitgelegd. En praktische aspecten over de verschillende categorieën vragen en hoe de dialoog met het kind tot stand gebracht kan worden zijn besproken en ter plekke geoefend. De deelnemers aan de workshop zijn bekend geraakt met bepaalde aspecten en technieken die van belang zijn bij kindgesprekken in internationale kinderontvoeringszaken.
Tevens heeft stafjurist van het Centrum IKO en LEPCA-coördinator Cristina Lazar deelgenomen aan de conferentie en op de georganiseerde netwerk-markt het LEPCA II-project gepromoot.

Een lezing over ‘Hoe in Nederland kinderontvoeringszaken worden behandeld, het belang van mediation en de rol van het Centrum IKO met haar Mediation Bureau hier in’ werd gegeven door een van de stafjuristen van het Centrum IKO, mr. Mathijs Storm eind mei. Dit was op een zeer goed bezochte bijeenkomst van de International Academy of Family Lawyers (IAFL). Op deze bijeenkomst in het Vredespaleis waren ongeveer 190 top familierecht advocaten van over de hele wereld vertegenwoordigd. Van Japan tot de Verenigde Staten, Van Zuid- Afrika tot Rusland en uiteraard advocaten uit heel Europa.

mr. Cristina Lazar, stafjurist en LEPCA-projectleider
mr. Mathijs Storm, stafjurist

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais