Rol Centrum IKO gepresenteerd tijdens Europees Justitieel Netwerk bijeenkomst

Rol Centrum IKO gepresenteerd tijdens Europees Justitieel Netwerk bijeenkomst
Op 26 april is het Centrum Internationale Kinderontvoering aanwezig geweest op een bijeenkomst van het Europees Justitieel Netwerk (EJN) betreffende internationale kinderbescherming, waar mr. Martine Molendijk een presentatie heeft gegeven. De dag stond in het teken van samenwerking tussen verschillende autoriteiten en instanties. Het EJN is een netwerk dat is opgezet om justitiële samenwerking tussen EU-landen eenvoudiger te maken, en zo burgers en ondernemingen te helpen bij grensoverschrijdende juridische zaken. In het kader van het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie werd deze bijeenkomst georganiseerd in Amsterdam.

Op verzoek van de Nederlandse Centrale autoriteit (C.a.), die verantwoordelijk was voor de organisatie van de dag, heeft mr. Martine Molendijk een presentatie gegeven over de rol van het Centrum IKO in internationale kinderontvoeringszaken. Centraal deze dag stond de samenwerking tussen verschillende instanties die betrokken zijn bij een internationale kinderaangelegenheid. In Nederland werkt de Centrale autoriteit samen met het Centrum Internationale Kinderontvoering om ouders die hiermee te maken krijgen zo goed mogelijk te helpen en begeleiden gedurende het proces. Het Centrum IKO werkt complementair aan de C.a. . Vrijwilligers van het Centrum IKO kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om bij ouders langs te gaan. De medewerkers en vrijwilligers van het Centrum IKO kunnen ouders helpen met hun verzoek, zodat het sneller compleet is en sneller naar het buitenland kan worden gestuurd.  Tevens vindt er een aantal keer per jaar overleg plaats tussen de C.a. en het Centrum IKO.

Een ander voorbeeld van samenwerking kan gegeven worden op het gebied van crossborder mediation. Samen met de Centrale autoriteit, de rechtbank Den Haag, het gerechtshof Den Haag en de Raad voor Rechtsbijstand wordt het mogelijk gemaakt dat crossborder mediation een vast onderdeel van de internationale kinderontvoeringspraktijk uitmaakt. Er wordt nauw samengewerkt met de vaste groep van 17 crossborder mediators. Na afloop werden er vragen gesteld en was er veel interesse voor ons pressure cooker model zoals dat tijdens de crossborder mediation wordt ingezet.

mr. Irene Kroezen, coördinator Mediation Bureau en assistent projectleider LEPCA

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais